USNESENÍ Č.5 - 17.5.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.5 - 17.5.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.5 - 17.5.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 17.05.2005

TEXT UPRAVEN
Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Bod 58/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Jiřího Lokaje a Ing. Jaroslava Rožně.

  Bod 59/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele Milana Taichmana a Ing. Vincenta Tringelu.

  Bod 60/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 21.4.2005 a konstatuje :

  • z bodů 41, 42, 43, 44, 56/2005 nevyplynuly konkrétní úkoly
  • body 46 - 54/2005 – rozhodnutí o prodeji byla zaslána žadatelům s oznámením, že po ukončení pracovní neschopnosti stavebního ref. MěÚ bude prodej realizován
  • bod 55/2005 – na základě rozhodnutí zastupitelstva bude zahájeno projednávání změny ÚP
  • bod 57/2005 – oznámení o schválení auditu sdružení bylo oznámeno předsedovi sdružení (starosta města Klatovy)
  Bod 61/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 7/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Milanem Majerem, Korálkova 650, 339 01 Klatovy.  Smlouva je evidována pod č.j. 15.

  Bod 62/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 8/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Milanem Majerem, Korálkova 650, 339 01 Klatovy.  Smlouva je evidována pod č.j. 16.

  Bod 63/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 9/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Friami spol. s r.o., Korálkova 650, 339 01 Klatovy.  Smlouva je evidována pod č.j. 17.

  Bod 64/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 10/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  firmou Autobenex – Nýrsko, Jitka Veseláková, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko.  Smlouva je evidována pod č.j. 18.

  Bod 65/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 11/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  firmou OLHO Technik Czech  s.r.o., Václavská 316/12, 120 00 Praha 2.  Smlouva je evidována pod č.j. 19.

  Bod 66/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 12/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  firmou TOUR – TRANS, se sídlem Dolany 114,    339 01 Klatovy.  Smlouva je evidována pod č.j. 20.

  Bod 67/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 13/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Martinem Urbanem, Dopravní 6, 318 04 Plzeň – Nová Hospoda.  Smlouva je evidována pod č.j. 21.

  Bod 68/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 14/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  firmou STAVTE – Hanzlík, Voldřich spol. s r.o., Plánice 322, 340 34.  Smlouva je evidována pod č.j. 22.

Bod 69/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit své usnesení číslo 121/2004 ze dne 29.11.2004.

  Bod 70/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo dodatečně poskytnout finanční příspěvek ve výši 81 440,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Klatovy. Příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku uzavřené mezi Plzeňským krajem a Městem Janovice nad Úhlavou.

 

 

 

V Janovicích nad Úhlavou 17.5.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ