| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 14 - prosinec 2005

INFORMAČNÍ LETÁK MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Datum vydání : 27.12.2005


INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

RADA MĚSTA

► Rada vydala Nařízení č. 01/2005 o organizaci dopravy, které s účinností od 1.1.2006 upraví parkování nákladních vozidel nad 3,5 t a autobusů na území města. Dále vydala Směrnici č. 03/2005, která řeší postup při vymáhání pohledávek

► Rada schválila dodatek nájemní smlouvě s paní Evou Oravcovou. Jedná se o rozšíření prostor pro podnikání ve zdravotním středisku.

► Rada povolila v souladu s platnými předpisy výjimku z počtu žáků v Mateřské škole. Ředitelka MŠ požádala o výjimku, aby mohla uspokojit více žadatelů o umístění.

► Rada souhlasila s umístěním dvou občanů do ústavu sociální péče pro dospělé.

► Rada rozhodla o likvidaci Místního hospodářství s.r.o.

► Rada provedla jednání na místě, na p.p.č. 1/1 v k.ú.Veselí a potvrdila své stanovisko, které vydala v roce 2004. Rada nesouhlasí, aby Pozemkový fond, který je vlastníkem, uvedený pozemek pronajal.

► V oblasti školství rada projednala platové záležitosti vedoucích pracovníků školských organizací a dále pak projednala výroční zprávu Masarykovy ZŠ za školní rok 2004/2005. Jako zřizovatel jmenovala člena školské rady při Masarykově ZŠ. Stal se jím MVDr. Ladislav Vyskočil.

► Rada zamítla žádost o pronájem bývalé „chovatelny“, protože žadatelé požadovali pronájem za účelem trvalého bydlení.

► Rada rozhodla přidělit 2 dotace na činnost s mládeží pro rok 2006. Jednalo se o dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou a pro Nohejbalový klub Janovice nad Úhlavou. Ostatní žádosti jsou v kompetenci zastupitelstva.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

► Zastupitelstvo schválilo dalším podnikatelským subjektům podnájemní smlouvy v Rozvojové zóně. Jedná se o tyto smlouvy :

AMD – služby s.r.o. (sklady),  Vogeltanz s.r.o. (zámečnictví),  ELKO s.r.o. (velkoobchod nápojů),  Blanka Opatrná (garáže),  ANČA s.r.o. (kuchyně),  ANČA s.r.o. (čerpací stanice),  BLOWPACK a.s. (sklady),  TATAMI s.r.o. (strojní vyšívání),  Lenka Preslová (výroba textilního zboží).

Celkem je v současné době je uzavřeno 23 smluv.

► Zastupitelstvo rozhodlo prodat v Rozvojové zóně jeden z ubytovacích objektů. Kupující, stavební firma Josef Dryje-D PERFECT,  v tomto objektu vybuduje 30 bytů. Výstavba bytů proběhne v roce 2006.

Dále zastupitelstvo rozhodlo, že prodá v Rozvojové zóně dva objekty a část souvisejících pozemků. Kupujícím je společnost ARBO s.r.o. Klatovy, která se zabývá prodejem a opravami zemědělské techniky. Společnost v průběhu příštího roku přenese do Janovic nad Úhlavou své podnikání.

Třetím kupujícím v Rozvojové zóně se stal pan Vlastimil Lagron z Klatov - odkoupil dvě nepotřebné haly, které využije ke skladování zábavných atrakcí.

► Zastupitelstvo rozhodlo, že přispěje částkou 154 000,- Kč Biskupství plzeňskému na opravu opěrné kostelní zdi v Janovicích nad Úhlavou.

► Zastupitelstvo rozhodlo, že prodá uvolněný byt 2+1 v čp. 289 v Janovicích nad Úhlavou. Prodej provedla „obálkovou metodou“ Realitní kancelář Müller Reality – Immobilien. Byt byl prodán za 570 000,- Kč.

► Zastupitelstvo schválilo nové ceny vodného a stočného. V roce 2006 zaplatí odběratelé za vodné částku 17,71 Kč a za stočné částku 16,25 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

► Zastupitelstvo schválilo smlouvu o výpůjčce,  na základě které bude organizace Junák užívat klubovnu v Janovicích nad Úhlavou.

► Zastupitelstvo zvolilo jako přísedící u Okresního soudu v Klatovech Josefa Grössla, Alenu Jandovou, Evu Suttou a Evu Valachovou.

► Zastupitelstvo schválilo úpravu Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, která bude vydána pod číslem 01/2005 a bude platná od 1.1.2006.  Tato úprava sjednocuje termín platby místního poplatku za psa a za komunální odpad – oba poplatky jsou splatné do konce února.

Dále je v nové vyhlášce stanoven místní poplatek za komunální odpad, který jsou povinni platit všichni občané s trvalým pobytem ve správním obvodu Janovice nad Úhlavou a všechny osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k in­dividuální rekreaci. Výše poplatku je stanovena 410,- Kč na osobu. Případné slevy nebo osvobození zůstávají v platnosti podle vyhlášky. Domácnostem bude na začátku ledna 2006 doručena vkladová složenka.

► Zastupitelstvo schválilo dotace na činnost s mládeží pro organizace FK Dukla Janovice nad Úhlavou, TJ Sokol Janovice nad Úhlavou a oddíl JU-JITSU Janovice nad Úhlavou.

► Zastupitelstvo na svém posledním jednání schválilo rozpočet na rok 2006.

 

V rámci rozpočtu na rok 2006 byly mimo jiné schváleny tyto největší investiční akce :

→ vybudování vodovodu v Dolní Lhotě

→ odvod dešťových vod kolem čp. 126 (u kostela v Janovicích nad Úhlavou)

→ 2. etapa rekonstrukce kmenové stoky – Rohozenská ulice v Janovicích nad Úhlavou

→ vybudování splaškové kanalizace v Hradčanské ul. (úsek od „Stahla“ k nemovitosti p.Rožánka)

→ oprava místní komunikace Plešiny

→  oprava místní komunikace ve Spůli (odbočka z návsi směrem k Václavu Bastlovi, čp. 64)

→ spojovací místní komunikace od hlavní silnice Nýrsko-Klatovy do Podsedek (kolem fotbalového hřiště a koupaliště)

→ odbočky z Klenovské ul. k řadovým domům (proti nově budovaným stavebním parcelám)

→ zasíťování stavebních parcel v lokalitě nad sídlištěm („Obytná zóna Klenovská ulice“); práce provede vítěz veřejné  

     zakázky firma Lesní stavby s.r.o.

→ plynofikace Dubové Lhoty, Veselí a Spůle

→ nová technika pro údržbu veřejných ploch (traktor se sekačkou)

→ vybudování skateboardového areálu pro mládež v Janovicích nad Úhlavou

→ rozšíření dětských herních prvků na sídlišti

→ v Rozvojové zóně předpokládáme, že v případě zájmu bude pokračovat výstavba bytů

 

PŘÍSPĚVKY JANOVICKÝCH ORGANIZACÍ

Příspěvek Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou

Žáci školy ochotníky

Na pátek 14.října jsme se všichni nedočkavě těšili. Čekalo nás totiž vystoupení v místní sokolovně. Pod vedením režiséra pana Oldřich Dvorského a paní učitelky Marie Kašové jsme  nacvičili pro své spolužáky i veřejnost pohádku Královnin prsten.

S nácvikem se začalo již koncem prázdnin a konečně nastala doba předvést hru publiku. Zatímco na nás v zákulisí doléhala tréma, učitelé i spolužáci postupně zaplňovali sál sokolovny. I prostořeký Vašek náhle oněměl a  králi se rozklepala kolena. A už je to tady ! Opona se zvedá, pohádka začíná. Sálem zní bouřlivý smích. Poznali nás i v dokonalém nalíčení a ve skutečných divadelních kostýmech. Děj nabírá obrátky. Tu a tam naše očko sjede do nápovědy na paní učitelku Kasíkovou. Ještě, že je tu s námi ! Všichni se baví, tleskají.

A jak to dopadlo ? Jako v každé pohádce tak i v této zvítězilo dobro nad zlem a princezna Pomněnka se šťastně provdala za poctivého Kubu. Publikum nás odměnilo vydatným potleskem. A my jsme odcházeli s pocitem, že se nám podařilo, samozřejmě za vydatné pomoci dospělých ochotníků, udělat radost všem v sále. Tak zase někdy příště !

                                                                                             Připravil Bronislav Hrnčíř, žák 6.A

Příspěvek TJ Sokol Janovice nad Úhlavou

TJ Sokol Janovice nad Úhlavou spolu s Masarykovou ZŠ Janovice nad úhlavou, Mateřskou školou Janovice nad Úhlavou, SDH Janovice nad Úhlavou a ve spolupráci s Městským úřadem Janovice nad Úhlavou pořádali 24. září 2005 již desátý ročník Běhu Terryho Foxe.

Na startu bylo registrováno 72 účastníků, kteří celkem věnovali částku 4 150,- Kč. Místní podnikatelé a podniky přispěli částkou 5 300,- Kč. Celkem tedy bylo z Janovic nad Úhlavou věnováno na výzkum rakoviny 9 450,- Kč.

Organizátoři akce děkují všem účastníkům běhu, dále těm, kteří přispěli finanční částkou, ale také těmto místním podnikatelům, kteří akci finančně podpořili :

Mondena spol. s r.o., TOP COLOR s.r.o., SPAR – D. Lukešová, Restaurace – L.Petrásková, Restaurace Kulatá bába, J.Kaša, K.Kohout.

Za pořadatele BTF připravil  Antonín Vlček

Příspěvek oddílu JU-JITSU Janovice nad Úhlavou

Vážení sportovní příznivci bojových sportů,

dovoluji si vás tímto informovat o průběhu a výsledcích zápasů Fighting JU-JITSU na tatami v Praze na otevřeném BUSHIDOKAI turnaji ČSFJJ. V sobotu 1.1O.2OO5 probíhal turnaj mužů. Za náš oddíl Janovice nad Úhlavou se zúčastnili čtyři závodníci - Vladimír Drobena, Jaroslav Kmeť, Petr Bohatý a Ján Drobena, který byl zároveň trenérem. 22.1O.2005 následoval v Praze turnaj pro mladší + starší žáky, žákyně a dorost. Za oddíl Janovice nad Úhlavou se zúčastnili tito závodníci - Tomáš Bastl, Jan Tichý, Jan Drobena, Lukáš Štefan, Ondra Karel, Andrea Drobenová, Zdeněk Mach, Martin Šneberger, Trenérem a koučem zároveň byl Ján Drobena.

K samotné soutěži : Účast byla na dobré úrovni, taktéž kvalita sportovního klání. Zápasy na obou turnajích probíhaly systémem K.O., což bylo náročné nejen pro závodníky, ale také pro  porotu, rozhodčí i samotné organizátory. Náročnost bojů neubrala nic na bojovnosti našich závodníků. Mohu jen neskromně říci,že se nám toto setkání bojovníků vydařilo dle ohlasů samotných bojovníků i podle účasti diváků a fanoušků z jednotlivých klubů. Všem bojovníkům ještě jednou děkuji za kvalitní výkony i za ten kousek jejich srdíčka, který do toho museli dát.

Výsledky našich závodníků :

KATEGORIE MUŽI – 81 kg : Vladimír DROBENA  3.místo

KATEGORIE LVÍČATA : Tomáš BASTL  4.místo

KATEGORIE  - 90 kg : Jaroslav KMEŤ  2.místo                                              

KATEGORIE LVÍČATA : Jan TICHÝ  3.místo

KATEGORIE  +100 kg : Petr BOHATÝ  2.místo

KATEGORIE LVÍČATA :  Jan DROBENA  2.místo

KATEGORIE  +100 kg : Ján DROBENA  1.místo

MLADŠÍ ŽÁCI - 38 kg :  Lukáš ŠTEFAN   2.místo

                  -  46 kg : Ondra KAREL  3.místo

B R H : Petr BOHATÝ   3.místo

           Vladimír DROBENA  1.místo

STARŠÍ ŽÁKYNĚ : Andrea DROBENOVÁ   3.místo

STARŠÍ ŽÁCI - 66 kg : Zdeněk MACH  5.místo

                               Martin ŠNEBERGER   3.místo

Zároveň bych se rád zmínil ještě o jedné významné události pro náš oddíl a Město Janovice nad Úhlavou. Ve dnech 28., 29.a 30.10.2005 se dva zástupci našeho oddílu JU-JITSU zúčastnili jako reprezentanti České republiky WORLD CHAMPIONSHIP U 21 HANAU v JU-JUTSU ve Spolkové republice Německo, tj. mistrovství světa, za účasti 26 zemí světa a 1 600 bojovníků. A účast našich bojovníků nebyla jen symbolická. V této ohromné konkurenci bojovníků celého světa se

naši dva bojovníci neztratili a vybojovali pro naše barvy historický úspěch. Jmenovitě Vladimír Drobena se v konkurenci bojovníků ve váze - 62 kg junior "Profitag" probojoval do osmifinále, tj.mezi nejlepších 16 juniorů na světě. A v mužích se Ján Drobena probojoval v konkurenci nejlepších bojovníků do čtvrtfinále (5. – 8. místo na světě). Tímto bych rád poděkoval svému zaměstnavateli, firmě SECURITY INVESTMENT Klatovy za podporu a sponzorování. A Městu Janovice nad Úhlavou za poskytnuté podmínky a možnosti trénování.

                                      Za oddíl JU-JITSU Janovice nad Úhlavou připravil vedoucí trenér a závodník Ing.Ján Drobena                                                                         

Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Janovice nad Úhlavou

Nastává zimní období a je nutné se na něj řádně připravit, abychom nebyli zaskočeni zprávou, že máme vadný komín. Je nutné zkontrolovat zajištění vymetacích a vybíracích dvířek, těsnost sopouchů, nechat zkontrolovat stav komínových těles, provést úklid v půdních prostorách, nepoužívat v kolnách, na půdách otevřený oheň (svíčky), zamezit přístup dětí k zápalkám a kouřit jen na vyhrazených místech. O nutnosti pravidelného čištění komínů -

Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu přípojných tepelných spotřebičů, zejména musí být zajištěna celistvost a neprodyšnost komínového pláště

Vyhláška o čištění komínů č. 111/1981 Sb., která uvádí v paragrafu 6 lhůty pro čištění komínů, stanovuje, že čištění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu, se provádí za rok nejméně :

   - jsou-li do komína zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná, jeden do výkonu 50 kW šestkrát, dva s výkonem nad 50 kW čtyřikrát.

   - jsou-li do komína zapojeny spotřebiče na paliva plynná, jeden do výkonu 50 kW – pokud jsou opatřeny komínovou vložkou – dvakrát, dva do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát, tří s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;

   - jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.

Proto Vám radíme, pamatujte zejména na tyto hlavní zásady;

Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu.

Komíny a kouřovody se musíte udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.

Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.

Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany, zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metr od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady.

Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.

Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k popraskání.

Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdřív chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.

Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.

Oznamujte bez odkladu každý požár na tísňovou linku 150.

Příspěvek připravil Petr Nový, starosta SDH Janovice nad Úhlavou

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU nabízí

pracovní místo : ekonom, ekonomka – účetní pro ÚSP Bystřice

Požadavky : VŠ vzdělání ekonomického směru, praxe 5 let v oboru, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel), znalost příslušných zákonů a vyhlášek, samostatnost, zodpovědnost a aktivní přístup, schopnost pracovat v týmu, organizační schopnosti, výpis z rejstříku trestů, očkování proti žloutence typ B – Engerix, nástup možný po druhé injekci tj. po l měs. od zahájení očkování.

Náplň práce : sestavování rozpočtu organizace, projednávání rozpočtu s jednotlivými úseky, sledování, projednávání a zúčtování plnění rozpočtu se zřizovatelem, zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění, kontrola hospodaření podle rozpočtu, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření, navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn, dosud funkce spojená – jako účetní zodpovídá za komplexní vedení účetnictví, řízení odd. MTZ, odd. stravování, pokladny a mzdového oddělení, metodicky sociálního úseku – je třeba dobrá komunikace, organizování veškeré statistické činnosti, provádění platebního a zúčtovacího styku s příslušnou bankou podle příslušných předpisů, zodpovědnost po účetní stránce za roční inventarizaci.

Nabízíme : zajímavou práci v kolektivu, odpovídající finanční ohodnocení podle zákona 143/92 Sb. a Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., zaměstnanecké výhody - příspěvek na stravování, příspěvek zaměstnavatele do penzijního připojištění.

pracovní místo : hlavní vychovatel – vychovatelka pro ÚSP Bystřice

Požadujeme : VŠ vzdělání pedagogické nebo směr vychovatelství + speciální pedagogika, 5 let praxe v oboru, samostatnost, zodpovědnost, aktivní přístup, organizační schopnosti, schopnost pracovat v týmu, výpis z rejstříku trestů, uživatelská znalost PC, nutné očkování proti žloutence typ B – Engerix, nástup možný po druhé injekci tj. po l měsíci po zahájení očkování.

Náplň práce : zajišťování výchovně vzdělávací činnosti v zařízeních sociální péče s návazností na dříve získané návyky, posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě spec. pedagogiky, průběžné zajišťování akcí pro ústavní klientelu s aktivní účastí, vedení ústavní dílny, vyhledávání nových námětů pro činnost a tvorbu, úzká spolupráce s vychovateli na odděleních, úzká spolupráce se zdravotním úsekem, vyhodnocování zdravotního stavu klientely, kontroluje a vyhodnocuje pracovní ergoterapii, připravuje plán činnosti , zajišťování společ. akcí – větší propagace ústavu.

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis do 31. 01. 2006 na ad resu :

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22  Nýrsko

e-mail : k.simkova@uspbystrice.cz  nebo   a.smidova@uspbystrice.cz ,   tel. : 376 571 270, 376 571 763.

 

POZVÁNKA DO DIVADALA

Divadelní odbor TJ Sokol Janovice nad Úhlavou zve ještě jednou  všechny zájemce na divadelní hru

DÁMY A HUSAŘI.

Janovičtí ochotníci uvedou hru v sobotu 14. ledna 2006 od 19.30 hodin v sokolovně v Janovicích nad Úhlavou.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města :

                                                               Nikola Čikalová                     nar. 23.08.2005

                                                               Lea Veseláková                       nar. 01.10.2005

                                                               Ema Chodová                         nar. 03.10.2005

                                                               Franciska Kelnerová              nar. 03.10.2005

                                                               Tereza Naušová                     nar. 04.10.2005

                                                               Sarah Svobodová                    nar. 09.11.2005

                                                               Lukáš Denk                            nar. 04.11.2005

                                                               Tomáš Denk                          nar. 04.11.2005

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v září, listopadu a prosinci oslavili významná životní výročí :

                                                               Marie Vízková                       70 let

                                                               Květoslava Raušová              70 let

                                                               Marie Tichá                           70 let

                                                               Jana Oudová                          70 let

                                                               Milada Hessová                     75 let

                                                               Anna Zippererová                  75 let

                                                               Anna Jandová                         75 let

                                                               Karel Švaříček                        80 let                                                                    

                                                               Tomáš Marek                        80 let

                                                               Božena Škachová                   85 let

 

Vážení občané,

doufám, že jste prožili klidné a spokojené Vánoce. Dovolte, abych využil posledního letošního vydání Informačního letáku Městského úřadu Janovice nad Úhlavou a popřál Vám v novém roce 2006 hodně spokojenosti, úspěchů, štěstí a především pevné zdraví.

 

Mgr. Michal Linhart, starosta města

KONTAKT :

Městský úřad, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Telefon : 376392295

Fax : 376382394

E-mail : mesto@janovice.cz

Informační webové stránky : www.janovice.cz

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ