| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

501Usnesení č.1 - 3.1.2005*&3&*

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 03.01.2005

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Bod 01/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Ing. Ivana Bědajánka a Josefa Čudu

Bod 02/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 03/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 16.12.2004 a konstatuje :

 • z bodů 124, 125, 126, 128, 138/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
 • bod 127/2004 – pojistná smlouva byla s Generali detailně projednána a bude podepsána 5.1.2005 s platností od 1.1.2005
 • bod 129, 130/2004 – schválená úprava rozpočtu 2004 i rozpočet 2005 byly zpracovány podle rozhodnutí zastupitelstva
 • bod 131, 132/2004 – prodej pozemku je realizován podle rozhodnutí zastupitelstva
 • bod 133/2004 – podle rozhodnutí zastupitelstva byla připravena smlouva o poskytnutí dotace
 • bod 134/2004 – vyhláška zrušena
 • bod 135 a 136/2004 – Zpč. plynárenská byla požádána o připravení smluv
 • bod 137/2004 – podle stanoveného plánu budou svolávána jednání
 • bod 139/2004 – provedení kontroly dohodnuto s kontrolním výborem
 • bod 140 a 141/2004 – akce probíhá podle rozhodnutí zastupitelstva
 • bod 142/2004 – práce na programu LEADER probíhají
 • bod 143/2004 – podáním odvolání byl pověřen právní zástupce města
 • bod 144/2004 -  žádost projedná rada města

Bod 04/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje těchto nemovitostí :

 • pozemková parcela č. 2407/126 o výměře 1748 m2,
 • pozemková parcela č. 2407/129 o výměře 27858 m2,
 • stavební parcela 662 o celkové výměře 265 m2,
 • stavba bez č.p./č.e. na stavební parcele 662,
 • stavební parcela č. 663 o celkové výměře 51 m2,
 • stavba bez č.p./č.e. na stavební parcele 663,
 • stavební parcela č. 664 o celkové výměře 57 m2,
 • stavba bez č.p./č.e. na stavební parcele 664,
 • stavební parcela č. 683 o celkové výměře 1206 m2,
 • stavba bez č.p./č.e. na stavební parcele 683,
 • stavební parcela č. 684 o celkové výměře 20 m2,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, obec Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou na základě geometrického plánu pro rozdělení p. p. č. 2407/1, zhotoveného Ing. Václavem Kellnerem dne 30.11.2004 a potvrzeného katastrálním úřadem dne 09.12.2004, pod č. j. 1013/04.
Bod 05/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat tyto nemovitosti :

 • pozemková parcela č. 2407/126 o výměře 1748 m2,
 • pozemková parcela č. 2407/129 o výměře 27858 m2,
 • stavební parcela 662 o celkové výměře 265 m2,
 • stavba bez č.p./č.e. na stavební parcele 662,
 • stavební parcela č. 663 o celkové výměře 51 m2,
 • stavba bez č.p./č.e. na stavební parcele 663,
 • stavební parcela č. 664 o celkové výměře 57 m2,
 • stavba bez č.p./č.e. na stavební parcele 664,
 • stavební parcela č. 683 o celkové výměře 1206 m2,
 • stavba bez č.p./č.e. na stavební parcele 683,
 • stavební parcela č. 684 o celkové výměře 20 m2,

to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, obec Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV č. 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou na základě geometrického plánu pro rozdělení p. p. č. 2407/1, zhotoveného Ing. Václavem Kellnerem dne 30.11.2004 a potvrzeného katastrálním úřadem dne 09.12.2004, pod č. j. 1013/04.

Kupujícím je firma OLHO-Technik Czech s.r.o. se sídlem Václavská 12/316, 120 00 Praha 2, jednající jednatelem panem Lotharem Oleffem, IČ 271 99 037, DIČ CZ271 99 037.

Bod 06/2005

Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Janovice nad Úhlavou a OLHO-Technik Czech s.r.o., jejímž předmětem je prodej nemovitostí uvedených v bodě číslo 05/2004 tohoto usnesení.

Bod 07/2005

Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Janovice nad Úhlavou a firmou Intertell spol s r.o., se sídlem Klatovy Dvořákova 849, 339 01 Klatovy s těmito úpravami :

a)       článek „B. Smluvní pokuta“ bude vypuštěn

b)       chybějící údaje budou doplněny podle geometrického plánu.

Předmětem smlouvy je prodej nemovitostí v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou firmě Intertell spol s r.o.

Bod 08/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  BEW International spol. s r.o.  Smlouva je evidována pod č.j. 09.

Bod 09/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Royal J&J spol. s r.o. spol. s r.o.  Smlouva je evidována pod č.j. 10.

Bod 10/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Mgr. Petrou Brožovou, Veselí 5, 340 21 Janovice nad Úhlavou.  Smlouva je evidována pod č.j. 11.

Bod 11/2005

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 697/2004 Sb.  odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ