| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozpočet 2010

Rozpočet Města Janovice nad Úhlavou na rok 2010

Příjmy   v tis. Kč
Daňové příjmy     18 937,21
Daňové příjmy - příjmy ze SR       17 305,21
1111 DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků          3 040,00
1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti          920,00
1113 DPFO z kapitálových výnosů       280,00
1121 DPPO   4 100,00
1211 DPH   7 665,00
1511 Daň z nemovitostí     1 300,21
Daňové příjmy - místní a správní poplatky           1 632,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu         1 011,00
1341 Poplatek ze psů     47,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství         7,00
1344 Poplatek ze vstupného       5,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity       100,00
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj           160,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií         100,00
1361 Správní poplatky     202,00
Nedaňové příjmy     2 306,62
1032 Podpora ostatních produkčních činností         1 249,00
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly           100,00
3111 Předškolní zařízení     31,62
3314 Činnosti knihovnické       10,00
3319 Ostatní záležitosti kultury       93,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce         15,00
3632 Pohřebnictví           28,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 71,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů       72,00
6171 Činnost místní správy       42,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené         595,00
Kapitálové příjmy     278,64
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 278,64
Dotace     1 927,90
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (KÚPK)           1 398,50
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí         450,00
4134 Převody z rozpočtových účtů        79,40
Příjmy celkem     23 450,37

 

Výdaje v tis. Kč
Běžné výdaje     19 972,04
1031 Pěstební činnost     283,67
1032 Podpora ostatních produkčních činností         447,35
1036 Správa v lesním hospodářství       195,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství         49,90
2212 Silnice   85,50
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací   570,20
2221 Provoz veřejné silniční dopravy       133,32
2310 Pitná voda     88,00
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly             30,00
2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené   97,50
2322 Prevence znečišťování vody     22,00
3111 Předškolní zařízení     1 064,10
3113 Základní školy     2 601,00
3314 Činnosti knihovnické       449,00
3319 Ostatní záležitosti kultury       224,60
3341 Rozhlas a televize     24,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků             36,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce          108,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost        143,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže          25,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace          10,00
3631 Veřejné osvětlení     617,00
3632 Pohřebnictví     11,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené   1 975,10
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů       80,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů         1 177,20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň         71,00
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb   115,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část       232,20
6112 Zastupitelstvo obcí     1 038,00
6171 Činnost místní správy       3 722,10
6310 Obecní příjmy a výdaje z finančních operací           45,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované         509,90
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně             79,40
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené         44,00
8124 Financování z tuzemska       3 568,00
Kapitálové výdaje     3 478,33
2212 Silnice               60,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací   340,00
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly           107,00
2419 Ostatní záležitosti spojů       200,00
3612 Bytové hospodářství       240,00
3613 Nebytové hospodářství       431,33
5512 Požární ochrana - dobrovolná část         2 100,00
Výdaje celkem     23 450,37

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ