| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

402Usnesení č.2 - 30.3.2004*&2&*

USNESENÍ

z mimořádného jednání zastupitelstva města ze dne 30.03.2004

 

Bod 12/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing.Petra Martina, Mgr.Ingrid Kasíkovou a Jiřího Lokaje.

Bod 13/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Turonyho a Ing.Vincenta Tringelu.

Bod 14/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 26.02.2003 a konstatuje :

z bodů 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11 / 2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly

bod 05/2004 – rozhodnutí o zamítnutí prodeje pozemku č.2707/9 v k.ú. Janovice nad Úhlavou bylo písemně oznámeno žadatelce, paní Aleně Bartošové

bod 06/2004 – rozhodnutí o příspěvku na provoz dětské LSPP Klatovy bylo sděleno MěÚ Klatovy a částka byla převedena

bod 07/2004 – bude projednáno upřesnění tohoto bodu usnesení

Bod 15/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit bod číslo 07/2004 usnesení zastupitelstva města ze dne 26.02.2004. Důvodem zrušení tohoto bodu usnesení je nutnost schválit znění tak, aby bylo v souladu s požadavky Ministerstva obrany.

Bod 16/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí dále uvedeného nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví města Janovice nad Úhlavou darovací smlouvou podle zákona č.174/2003 Sb. o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví ČR na územní samosprávné celky. K tomu ukládá starostovi města, aby nejpozději do 31.3.2004 podal písemnou žádost o převod Ministerstvu obrany České republiky. Pokud převod majetku schválí vláda České republiky, ukládá zastupitelstvo města starostovi, aby předložil zastupitelstvu města ke schválení úplné znění návrhu darovací smlouvy.

Předmětem převodu bude :

1. NEMOVITÝ MAJETEK

1.1. Vojenský objekt : Janovice nad Úhlavou – kasárna  (CE 03-15-01)
1.1.1. Stavby :

·         jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 605 

 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 606
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 607/1 
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 608/1 
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 609
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 610 
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 611 
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 612
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 613
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 614
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 616
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č.617 
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 618
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 619
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 620
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 621
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 622
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 623
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 624
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 625
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 626
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 627
 • garáž bez čp/če na st.p.č.628
 • garáž bez čp/če na st.p.č.629
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 630
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 631
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 633
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 634
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 635
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 636
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 637
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 638
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 641
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 642
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 643
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 644
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 645
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 646
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 647
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 648
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 649
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 650
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 651
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 652
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 653
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 654
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 655
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 656
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 658
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 659
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 660
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 661
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 662
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 663
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 664
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 665
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 666
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 667
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 670
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 671
 • tech.vybavenost stavba bez čp/če na st.p.č. 672
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 674
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 675
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 676
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 677
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 678
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 679
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 680
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 681
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 682
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 683
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 685
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 686
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 687
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 688
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 689
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 690
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 691
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 692
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 693
 • garáž bez čp/če na st.p.č.694
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 695
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 696
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 697
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 698
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 699
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 700
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 701
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 702
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 703
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 704
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 705
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 706
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 707
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 708
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 709
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 710
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 711
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 712
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 713
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 715
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 716
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 717
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 718
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 731
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 732
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 748
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 749
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 750
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 751
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 465
  vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech,
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 76/2
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 76/3
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 76/4
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 76/5
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 76/6
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 76/7
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 76/8
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 76/9
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 76/10
 • garáž bez čp/če na st.p.č. 76/11
 • jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 76/12
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 76/13
 • tech. vybavenost bez čp/če na st.p.č. 76/14

vše v k.ú. Hvízdalka zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech.

 

1.1.2. Stavební a pozemkové parcely :

 • st.p.č. 465, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 605, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 606, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 607/1,  zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 608/1, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 609, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 610, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 611, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 612, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 613, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 614, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 615, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 616, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 617, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 618, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 619, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 620, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 621, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 622, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 623, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 624, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 625, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 626, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 627, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 628, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 629, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 630, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 631, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 632, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 633, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 634, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 635, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 636, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 637, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 638, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 639, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 640, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 641, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 642, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 643, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 644, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 645, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 646, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 647, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 648, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 649, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 650, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 651, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 652, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 653, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 654, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 655, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 656, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 657, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 658, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 659,zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 660, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 661, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 662, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 663, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 664, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 665, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 666, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 667, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 668, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 669, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 670, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 671, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 672, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 674, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 675, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 676, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 677, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 678, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 679, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 680, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 681, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 682, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 683, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 684, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 685, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 686, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 687, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 688, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 689, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 690, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 691, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 692, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 693, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 694, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 695, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 696, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 697, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 698, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 699, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 700, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 701, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 702, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 703, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 704, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 705, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 706, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 707, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 708, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 709, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 710, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 711, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 712, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 713, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 715, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 716, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 717, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 718, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 731, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 732, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 748, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 749, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 750, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 751, zastavěná plocha a nádvoří
 • p.p.č.2402/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č.2402/4, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č.2402/8, ostatní plocha, silnice
 • p.p.č.2404, ostatní plocha, jiná plocha
 • p.p.č.2407/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č.2407/3, ostatní plocha, jiná plocha
 • p.p.č.2407/4, ostatní plocha, jiná plocha
 • p.p.č.2407/5, ostatní plocha, silnice
 • p.p.č.2407/6, ostatní plocha, manipulační plocha
 • p.p.č.2407/121, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č.2407/122, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č.2428/2, ostatní plocha, jiná plocha
 • p.p.č.2446, ostatní plocha, silnice
 • p.p.č.2531/2, ostatní plocha, ostatní komunikace
 • p.p.č.2536/2, ostatní plocha, jiná plocha
 • p.p.č.2772/9, ostatní plocha, silnice
 • p.p.č.2772/16, ostatní plocha, silnice
 • p.p.č.2789, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech,

 • st.p.č. 76/2, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/3, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/4, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/5, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/6, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/7, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/8, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/9, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/10, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/11, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/12, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/13, zastavěná plocha a nádvoří
 • st.p.č. 76/14, zastavěná plocha a nádvoří
 • p.p.č. 69/4, ostatní plocha, manipulační plocha
 • p.p.č. 71/3, ostatní plocha, manipulační plocha
 • p.p.č. 76/1, ostatní plocha, manipulační plocha

vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech.

1.2. Vojenský objekt: Janovice nad Úhlavou – prameniště, vodovod (CE 03-15-02)

1.2.1. Pozemkové parcely :

 • p.p.č. 2444/1, ostatní plocha, jiná plocha
 • p.p.č. 2457/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č. 2541/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č. 2556/3, ostatní plocha, ostatní komunikace
 • p.p.č. 2556/6, vodní plocha, vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném

vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech,

 • p.p.č. 568/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č. 573, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

vše v k.ú. Klenová, zapsáno na listu vlastnictví 15 obec Klenová, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech

 • p.p.č. 200/1, ostatní plocha, jiná plocha

vše v k.ú. Hvízdalka, zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech

1.3. Vojenský objekt : Janovice nad Úhlavou – stadion (CE 03-15-08)

1.3.1. Stavby :

 • občanská vybavenost bez čp/če na st.p.č. 340 –  šatny

vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech

1.3.2. Stavební a pozemkové parcely :

 • st.p.č. 340, zastavěná plocha a nádvoří
 • p.p.č. 58/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
 • p.p.č. 58/8, ostatní plocha, zeleň
 • p.p.č. 58/9, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
 • p.p.č. 58/10, ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský  u Katastrálního úřadu v Klatovech

1.4. Vojenský objekt : Janovice nad Úhlavou – tanková cesta (CE 03-15-14)

 • p.p.č. 2177/6, ostatní plocha, ostatní komunikace

vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na listu vlastnictví 62 pro město Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský u Katastrálního úřadu v Klatovech

2. MOVITÝ MAJETEK

Součástí převodu bude i movitý majetek, jehož soupis je uveden v seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Případné změny budou upřesněny v dohodě s Ministerstvem obrany při přípravě darovací smlouvy.

Bod 17/2004

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s článkem VII, odst.5, dohodovací komisi ve složení Ing.Petr Martin, MVDr.Ladislav Vyskočil a Milan Taichman a pověřila ji, aby zpracovala přijatelný návrh k přijetí usnesení č.18/2004.

Bod 18/2004

Zastupitelstvo města projednalo vyhodnocení žádostí o změnu č.2 územně plánovací dokumentace Města Janovice nad Úhlavou a rozhodlo

a)       zařadit do změn žádost číslo 2/1 s podmínkou dořešení místních komunikací

b)       zařadit do změn žádosti číslo 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, 2/14

c)       nezařadit do změn žádosti číslo 2/10, 2/12, 2/13, 2/15, 2/16, 2/17

Specifikace jednotlivých území je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Bod 19/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo upravit znění bodu číslo 49/2003 usnesení ze dne 22.05.2003 takto :

f)        základní cena volných bytů 2+1 ........................... 400 000,- Kč

g)       základní cena volných bytů 3+1 ........................... 500 000,- Kč

h)       základní cena bytů 1+1 ......................................... 300 000,- Kč

Bod 20/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat byt 2+1 č.6 v č.p.283 v Janovicích nad Úhlavou tímto způsobem :

 • byt bude nabídnut stávajícím zájemcům o koupi nebo pronájem bytu, kteří jsou v evidenci Městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou
 • byt bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ