| MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města

 

USNESENÍ č.1

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou

ze dne 18.11.2002

 

Bod č.1

Zastupitelstvo města potvrzuje na základě provedení ověření platnosti "Osvědčení o zvolení", které provedla mandátová komise ve složení Eva Suttá, Jarmila Kellnerová a Eliška Straková, složení zastupitelstva města takto:

 1. Karel Altman
 2. Ing.Ivan Bědajánek
 3. Josef Čuda
 4. Mgr.Ingrid Kasíková
 5. Josef Korčík
 6. Mgr.Michal Linhart
 7. Jiří Lokaj
 8. Ing.Petr Martin
 9. Ing.Jaroslav Rožeň
 10. Milan Taichman
 11. Ing.Vincent Tringela
 12. Karel Turony
 13. Eva Valachová
 14. Václav Vojta
 15. MVDr.Ladislav Vyskočil

 

Bod 2

Zastupitelstvo města zvolilo volební komisi ve složení Mgr.Ingrid Kasíková, Josef Korčík, Ing.Jaroslav Rožeň.

Bod 3

Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení Ing.Petr Martin, Josef Čuda, Jiří Lokaj

Bod 4

Zastupitelstvo města zvolilo ověřovatele zápisu ve složení Milan Taichman, Eva Valachová

Bod 5

Zastupitelstvo města v souladu s  § 84, písm.p) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zvolilo starostou města Mgr.Michala Linharta. Funkce starosty města je funkcí uvolněnou.

Bod 6

Zastupitelstvo města v souladu s  § 84, písm.p) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zvolilo místostarostou města Václava Vojtu. Funkce místostarosty je funkcí neuvolněnou.

Bod 7

Zastupitelstvo města v souladu s  § 84, písm.p) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  zvolilo za členy rady Jiřího Lokaje, MVDr.Ladislava Vyskočila a Ing.Petra Martina.

Bod 8

V souladu s §117, odst.2) zřídilo zastupitelstvo města finanční výbor. Jako předsedu finančního výboru zvolilo Ing.Ivana Bědajánka.

Bod 9

V souladu s §117, odst.2) zřídilo zastupitelstvo města finanční výbor. Jako předsedu kontrolního výboru zvolilo MVDr.Ladislava Vyskočila.

Bod 10

Zastupitelstvo města schvaluje termín jednání rady města 5.12.2002 od 17.00 a zastupitelstva města 19.12.2002 od 19.00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..                                     ……………………………………………

                   místostarosta                                                                                            starosta

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ