VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2003 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2003

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2003

Výroční zpráva

Města Janovice nad Úhlavou o poskytování informací za rok 2003

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2003.

V roce 2003 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona
106/ 1999 Sb. Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. :
a) Počet podaných žádostí o informace: 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: ---------

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ