INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 26 - BŘEZEN 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 26 - BŘEZEN 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 26 - březen 2008

                                                                               

           INFORMAČNÍ LETÁK MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU

č. 26              

Datum vydání: 6.3.2008

Vážení občané,

Městský úřad Janovice nad Úhlavou Vám předkládá v tomto roce první, celkem již 26. vydání informačního letáku. I letos se budeme snažit poskytnout Vám co nejvíce informací o dění ve správním obvodu města.

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V roce 2008 se zastupitelstvo města sešlo 4. února na poradě starosty a 3. března na veřejném zasedání.

Z projednávaných záležitostí uvádíme:

Rozhodnutí o prodejích

  ► Zastupitelstvo rozhodlo prodat budovu ev.č. 5 na st.p.č. 630 v Rozvojové zóně. Tato budova byla původně připravena k prodeji za účelem přebudování na nájemní byty s pečovatelskou službou pro seniory. Po více než ročním vyjednávání bohužel investor Ing. Miroslav Matějka od záměru odstoupil. Jiného investora se nepodařilo sehnat a budovat a provozovat takové zařízení z rozpočtu města není reálné. Vzhledem k tomu, že budova je již 3,5 roku bez využití, rozhodlo zastupitelstvo o prodeji obchodní firmě GROUDE s.r.o., investorovi, který v budově vybuduje byty k prodeji do osobního vlastnictví.

  ► Zastupitelstvo rozhodlo prodat objekt tělocvičny (bývalé kotelny) v Rozvojové zóně. Prodej obchodní firmě MADNAT s.r.o. bude realizován v případě, že dojde k dohodě o podmínkách kupní smlouvy, zejména v oblasti budoucího využití – město má zájem, aby byl objekt i nadále využíván výhradně jako sportovní zařízení. 

  ► Na základě výsledků provedených výběrových řízení (tzv.“obálkovou metodou“) byly prodány 2 byty na sídlišti v Janovicích nad Úhlavou:

            za byt 1+1 v čp. 271 nabídl nejvyšší cenu 360.000,- Kč pan Jan Horský ml.,

            za byt 2+1 v čp. 293 nabídla nejvyšší cenu 605.000,- Kč paní Hana Sedláčková.

  ► Zastupitelstvo vyhovělo žádosti slečny Jitky Martínkové o odkoupení pozemků v Dolní Lhotě za účelem zemědělské podnikatelské činnosti.

  ► Zastupitelstvo zamítlo žádost manželů Petrmichlových o odkoupení části obecního pozemku v Janovicích nad Úhlavou.

◙ Zastupitelstvo vyhovělo žádostem vlastníků o zrušení předkupního práva k bytům čp. 276/6 a čp. 355/6.

◙ Zastupitelstvo schválilo dvě smlouvy v Rozvojové zóně

- smlouvu o zřízení a provozování ubytovny mezi městem, firmou Develop-start a provozovatelkou paní Radkou Hanzlovou (Plzeň),

- podnájemní smlouvu o provozování obchodu se smíšeným zbožím mezi firmou Develop-start a paní Lenkou Grollovou (Janovice nad Úhlavou).

◙ Zastupitelstvo schválilo budoucí výpůjčku nově vybudovaného sportovního zařízení na koupališti v Janovicích nad Úhlavou pro Nohejbalový klub Janovice nad Úhlavou.

◙ Zastupitelstvo rozhodlo o zahájení pořízení změny č. 4 územního plánu města.

◙ Vzhledem k tomu, že ani po zveřejnění výzvy se nenašlo využití pro bývalou skautskou klubovnu, rozhodlo zastupitelstvo o demolici tohoto objektu.

 

 ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA O ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU

Pro zájemce z řad seniorů zajišťovala Pečovatelská služba Nýrsko pedikúru. Na základě rozhodnutí, jehož datum se nepodařilo dohledat, hradilo město 50% nákladů na tuto službu. Službu využívalo cca 24 občanů. Zastupitelstvo města rozhodlo, že není odůvodnitelné, aby zrovna na tuto službu město poskytovalo příspěvek. Občanům, pro které poskytuje podobné služby Oblastní charita Klatovy, žádný příspěvek poskytován není. Zastupitelstvo města proto rozhodlo o zrušení tohoto příspěvku s platností od 1.3.2008.

 

 

 

 

UKONČENÍ PŘIJÍMÁNÍ NÁVRHŮ NA ZMĚNU V ÚZEMNÍM PLÁNU

Jak bylo uvedeno v předchozím článku, rozhodlo zastupitelstvo, že bude zahájeno pořízení změny č. 4 územního plánu města. Přijímání návrhů na změny územního plánu bude ukončeno 31. března 2008. Návrhy a požadavky na úpravu územně plánovací dokumentace můžete doručovat v písemné podobě na adresu:

Městský úřad Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

 

 PŘÍSPĚVKY SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Příspěvek FK Dukla Janovice Janovice nad Úhlavou

Termínová listina domácích zápasů jaro 2008

SOBOTA 5.4.2008   začátek utkání  16.30 hod.                        JANOVICE –  SUŠICE  B

SOBOTA 19.4.2008 začátek utkání  17.00 hod.                        JANOVICE –  LUBY  B

SOBOTA 10.5.2008 začátek utkání  17.00 hod.                        JANOVICE –  VRHAVEČ

SOBOTA 24.5.2008 začátek utkání  17.00 hod.                        JANOVICE –  H.M.BOŽÍ

SOBOTA 7.6.2008   začátek utkání  17.00 hod.                        JANOVICE –  DEŠENICE

SOBOTA 21.6.2008 začátek utkání  17.00 hod.                        JANOVICE –  HORAŽĎOVICE  B

                                                                                                                         Příspěvek připravil Ing.Petr ABEL

Poděkování

Vedení FK DUKLA Janovice nad Úhlavou chce touto cestou poděkovat za přízeň a finanční podporu všem svým sponzorům, kteří se podíleli na finančním a materiálním zabezpečení chodu klubu a rozvoje mládežnického fotbalu v kalendářním roce 2007.

Především generálnímu partnerovi firmě TEMPO – Klatovy s r.o.zastoupené panem Ing.Jaroslavem ROŽNĚM.

Dále firmám :  INTERTELL s r.o Klatovy

                        Miroslav BUFKA – práce s montážní plošinou

                        Truhlářství Karel FRANĚK

                        Veterinární ošetřovna  MVDr.Ladislav VYSKOČIL

                        Restaurace Kulatá Bába

Dále chce poděkovat Všem věrným fanouškům za přízeň a podporu při domácích mistrovských utkáních. Velké poděkování patří městu Janovice nad Úhlavou  za finanční podporu při údržbě a správě fotbalového stadionu.

                                                                                              

Příspěvek Nohejbalového klubu Janovice nad Úhlavou

Termínová listina domácích utkání extraligy mužů

SOBOTA    12.4.2008  začátek utkání 14:00 hod.      NK Janovice – SK Šacung Benešov 1947

SOBOTA    26.4.2008  začátek utkání 14:00 hod.      NK Janovice – Sokol SDS Exmost Modřice

SOBOTA    3.5. 2008  začátek utkání  14:00 hod.      NK Janovice – NK 94 Orel Vyškov

ČTVRTEK  8.5. 2008  začátek utkání  14:00 hod.      NK Janovice – SNK Nohejbal Žatec

SOBOTA    17.5.2008  začátek utkání 14:00 hod.      NK Janovice – TJ Avia Čakovice

NEDĚLE    25.5.2008   začátek utkání 10:00 hod.     NK Janovice – SK Liapor Karlovy Vary

SOBOTA    7.6..2008   začátek utkání 14:00 hod.      NK Janovice – Sokol Břve

 

Hledáme správce !!!

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města převezme Nohejbalový klub Janovice nad Úhlavou do výpůjčky nově budovaný sportovní areál – antukové kurty na koupališti. Pro zajištění provozu (především v letní sezóně, hledá správce pro toto zařízení.

Zájemci se mohou přihlásit na tel. 602 140597 (p. Vladimír Kasík).

                                                                                                                Příspěvek připravil Vladimír Kasík

 

  SOUČASNÝ STAV PLÁNOVANÝCH AKCÍ

V minulém čísle Informačního letáku jste byli seznámeni se záměry města a největšími akcemi, které jsou v plánu na letošní rok. A jak plánované akce postupují.

Obytná zóna sídliště – dokončení 1. etapy

Minulý týden zahájila firma Lesní stavby s.r.o. práce na dokončení 1. etapy rekonstrukce na sídlišti. Hlavní práce probíhají na parkovišti mezi Českou poštou a Sparem. Současně probíhá dokončení veřejného osvětlení.

Děkujeme všem občanům, že respektují omezení příjezdu a přístupu do upravovaných prostor.

Obytná zóna sídliště – 2. etapa

V současné době probíhají přípravné práce na výběr dodavatel 2. etapy. Předpokládáme, že do konce roku 2008 budou hotovy stavební práce na celém sídlišti. Zároveň se připravuje žádost o dotaci na tuto akci z regionálního operačního programu „Rozvoj místních komunikací“.

Komunikace

Termín oprav místních komunikací v Rohozně, na Hvízdalce a příp. v Ondřejovicích bude stanoven po rozhodnutí Plzeňského kraje o dotaci, o kterou město požádalo.

Chodníky

Přemostění náhonu na Náměstí za účelem zlepšení pohybu chodců směrem ke kostelu a do Podsedek je připraveno – čeká se pouze na odstranění sloupu elektrického vedení, které má provést ČEZ.

Situace s chodníkem na východní straně Náměstí je stále stejná - akce je vyprojektována a bude realizována v případě, že ČEZ provede pokládku elektřiny do země.

Kanalizace

Dokončení napojení kanalizace na ČOV v oblastech pod kostelem a mezi ulicemi Klenovská a Hradčanská se projektuje.

Částečná oprava jednotné kanalizace v Petrovicích byla v zimě 2007 odložena a bude realizována na jaře 2008.

Místní rozhlas

Úprava ústředny místního rozhlasu je hotova, pořízení zesilovače pro Vacovy připravuje firma I-Technik, stejně jako rozšíření bezdrátového rozhlasu v Janovicích a Veselí.

Sportoviště a zařízení pro děti a mládež

Vysázení zeleně u skateboardového areálu a zastřešení pískoviště na dětském hřišti na sídlišti se připravuje.

Antukové kurty na koupališti jsou před dokončením.

Veřejná zeleň

Osazovací plán zeleně v parku za koupalištěm a v Rozvojové zóně je vypracován. V rámci úpravy parku za koupalištěm dojde také ke zmiňované demolici bývalé skautské klubovny.

Komunální služby

Pořízení sekačky na údržbu veřejné zeleně – v březnu proběhne poptávka.

Nebytové prostory

Dokončení výměny oken ve zdravotním středisku – je připraveno, termín bude dodhodnut s dodavatelem, firmou Mondena.

Školství

Stavební úpravy za účelem rozšíření kapacity mateřské školy pro otevření nového oddělení se projekčně připravuje.

Místní správa.

Stavební úpravy účtárny a stavebního archivu na městském úřadě probíhají.

Požární ochrana

Pořízení cisternové automobilové stříkačky – proběhlo výběrové řízení, dodavatelem bude firma THT s.r.o. Polička.

Výstavba hasičské zbrojnice v Janovicích – připravuje se projekt ke stavebnímu povolení a v nejbližší době bude zahájena demolice stodoly, na jejímž místě bude nová budova postavena.

 

 CZECH POINT NA MěÚ JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál umožní občanům získat na Městském úřadě Janovice nad Úhlavou od února 2008 ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné zprávy:

Výpis z katastru nemovitosti - výpis listu vlastnictví:

→ podle čísla listu vlastnictví

→ podle čísla popisného

→ podle čísla parcel

→ částečné výpisy

Výpis z obchodního rejstříku:

→ úplný výpis

→ výpis platných údajů k aktuálnímu dni

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z rejstříku trestů

Ověřené výstupy z veřejných informačních systémů můžete získat na Městském úřadě Janovice nad Úhlavou v kancelářích: → č. 1 – Eva Suttá

                        → č. 5 – Jana Dudová

                        → č. 6 – Bc. Jiří Šulc

                        → č. 7 – Iveta Rückerová

 

Zájemci zaplatí za ověřené výstupy poplatek 50,- Kč za stránku.

 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí „novým občánkům“ našeho města

Denis Nikolas Řehůřek                    nar. 19.11.2007

Vanesa Valečková                             nar. 05.12.2007

Jakub Veselák                                   nar. 12.12.2007

Daniel Krech                                     nar. 04.01.2008

                                                  Štěpán Šobek                      nar. 07.02.2008

                                                  Adam Herian                      nar. 14.02.2008

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v lednu, únoru a březnu  oslavili nebo oslaví významná životní výročí.

Liliana Svobodová                            70 let

Oldřich Švaříček                                             70 let

Květuše Cihlářová                            75 let

Stanislav Váca                                   75 let

Vladimír Fiala                                   75 let

Matylda Vácová                                75 let

Václav Joachimsthaler                     75 let

Marie Pankratzová                            75 let

Josef Fiala                                         75 let

Magdalena Okšová                           75 let

Marie Tichá                                       80 let

Marie Drábková                                93 let

Božena Joachimsthalerová              94 let

 

 

 

PŘÍSPĚVEK STAROSTY MĚSTA DO SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

 

Vážení občané,

město již tradičně zajišťuje návštěvy spojené s gratulací k významným životním výročím. V uplynulých letech bylo zvykem, že jsem převážnou většinu těchto návštěv zajišťoval společně s tajemníkem městského úřadu. Vzhledem k tomu, že se počet těchto životních výročí každoročně zvyšuje, není již v našich silách zajistit všechny návštěvy osobně. Z tohoto důvodu jsem požádal členy zastupitelstva města, aby od letošního roku vypomohli se zajištěním návštěv a gratulací.

Vážení občané,

pokud Vám tedy k Vašemu významnému výročí přijde gratulovat kdokoliv z členů zastupitelstva, není to z mé strany rozhodně výraz neúcty k Vám. Na všechna setkání velmi rád vzpomínám a věřte, že bych rád dál navštěvoval všechny oslavence, ale bohužel se tyto příjemné návštěvy často překrývaly s mými pracovními povinnostmi. Doufám, že uvedené důvody a vysvětlení pochopíte. DĚKUJI !

                                                                                                           Mgr. Michal Linhart, starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ