INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 21 - BŘEZEN 2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 21 - BŘEZEN 2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 21 - březen 2007

                         

INFORMAČNÍ LETÁK MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU

č. 21

Datum vydání : 13. března 2007

 


INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Od lednového vydání Informačního letáku se uskutečnila dvě jednání zastupitelstva města – 18.1. a 8.3.2007. Co bylo projednáno a rozhodnuto?

Jednání 18. ledna 2007

     5. úpravou rozpočtu města na rok 2006 bylo schváleno konečné hospodaření města s celkovými příjmy ve výši 46.897.800,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 46.416.020,- Kč.

     Zastupitelstvo rozhodlo o těchto prodejích:

→ Manželé Eva a Václav Toušovi z Rohozna koupili pozemky v Rohozně , které sousedí s jejich nemovitostmi.

→ DEVELOP-START spol. s r.o. odkoupila pozemky u nových bytů v Rozvojové zóně, na kterých vystaví garáže pro vlastníky bytů.

     Zastupitelstvo schválilo podnájemní smlouvu, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a podnájemce OLHO Technik Czech s.r.o. Jedná se o prostory pro skladování.

     Zastupitelstvo schválilo Povodňový plán platný od 18.1.2007.

Jednání 8. března 2007

    Zastupitelstvo rozhodlo o těcto prodejích:

→ Občanské sdružení „Centrum sociálních a zdravotních služeb Úhlava“ odkoupí budovu na st.p.č.630 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou (bývalá budova č. 5). V této budově bude realizován v průběhu následujících 2-3 let projekt „PENZION KLIDNÉHO STÁŘÍ“. Hlavním smyslem je zřízení domu s pečovatelskou službou pro seniory.

→ Společnost SANGRAIL, s.r.o. odkoupí budovu na st.p.č.465 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou (bývalá VZK). Vznikne zde školící středisko pro firmy, využitelné také pro letní soustředění, školy v přírodě apod.

→ Manželé Vaňáskovi odkoupí p.p.č. 51/7 v Rohozně – pozemky užívají.

→ Manželé Klierovi odkoupí p.p.č. 240/2  na Hvízdalce – pozemky užívají.

→ Paní Hana Prexlová odkoupí část pozemku se studnou související s domem v Petrovicích v jejím vlastnictví.

→ Paní Jana Reitmajerová odkoupí p.p.č. 25/1 a 25/4 v Petrovicích – sousedí s pozemkem, kde staví rodinný dům.

→ Zastupitelstvo dokončilo prodej pozemků firmě GROUDE s.r.o., která již koupila budovu na výstavbu bytů v Rozvojové zóně.

→ Byla zamítnuta žádost pana Štefana Schadera z Chodské Lhoty o odkoupení čerpací stanice v Rozvojové zóně.

→ Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej cca 5000 m2 pozemků v Rozvojové zóně. Kupujícím je spol ACTI PACK CZ, a.s., která má zájem postavit výrobní halu a zaměstnat asi 40 osob. Firma se zbývá výrobou obalů pro kosmetiku a farmacii.

    Zastupitelstvo rozhodlo, že město přispěje na opravu střechy kostela v Janovicích, která byla poničena vichřicí.

     Zastupitelstvo rozhodlo usnesením o postupu při řešení stuace s odváděním povrchových vod z nově vybudovaných stavebních parcel nad sídlištěm. Řešení této situace bylo vyvoláno stížnostmi, které podali vlastníci sousedního pozemku Jan Kobler a Terezie Odehnalová.

    Zastupitelstvo schválilo jednu podnájemní smlouvu v Rozvojové zóně. Podnájemcem je spol Martin Hefler – Herrmann group, která se bude zabývat vyrobou drobných truhlářských výrobků.

POZVÁNKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

SOBOTA 17. března – 20.00 hod. ve sportovní hale Městského úřadu Janovice nad Úhlavou

Janovičtí hasiči se rozhodli, že podpoří společenské dění v obci.

v sobotu 17. března pořádají

JOSEFOVSKOU ZÁBAVU

K tanci a poslechu hraje hudba MARS.

Vstupné 40,- Kč.

SOBOTA 24. března – od 14.00 do 18.00 hodin v sokolovně v Janovicích nad Úhlavou

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Na základě pověření města organizuje Milena Podstatná ve spolupráci s městskou knihovnou.

 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Jak již bylo známeno na letáku, který byl prostřednictvím České pošty doručen do všech domácností, budou mít občané Janovic nad Úhlavou i všech okolních obcí možnost využívat CHARITNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU.

Mezi hlavní nabízené služby pro seniory a zdravotně postižené občany patří především pomoc při zvládání běžných okonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, oblékání), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti), nákupů, doprovod k lékaři, seniortaxi, pedikúru, masáže atd.

Za poskytované služby zaplatí občan  80,- Kč za hodinu a cena je kalkulována podle skutečně spotřebovaného času.

Dále pečovatelská služba nabízí dovoz obědů. Dodavatele si můžete vybrat dodavatele oběda. Obědy bude dodávat Masarykova ZŠ nebo Miroslav Pressl (kuchyně v Rozvojové zóně). Cenu oběbda stanoví dodavatel, dovoz oběda v mítstě a do 5-ti km bude 7,- Kč (dále pak podle ujetých km).

Zastupitelstvo města rozhodlo, že občanům:

               kteří jsou starší 70ti let nebo,

             kteří jsou podle §8 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách považovány za závislé na

                  pomoci jiné fyzické osoby (stupeň I. – IV.)

bude hrazen městem v plné výši dovoz obědů.

Pokud se k vám nabídka Charitní pečovatelské služby zatím nedostala a tato nabídka vás zaujala, kontaktujte Městský úřad Janovice nad Úhlavou, starostu města.

ŽÁDOST VŠEM DRŽITELŮM PSŮ

Vážení občané – držitelé psů !

Na základě četných stížností vás Městský úřad Janovice nad Úhlavou žádá, zda byste k venčení svých čtyřnohých miláčků využívali výhradně prostory mimo zastavěné části obce. Všichni jistě oceníte čisté ulice a chodníky.

Pokud máte zájem, nabízí Městský úřad Janovice nad Úhlavou sáčky na psí exkrementy, které je po použití možné vhazovat do odpadkových košů. Držitelé psů, kteří mají uhrazený poplatek ze psa si mohou zdarma vyzvedout sáčky v pokladně městského úřadu (p. Eva Suttá).

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA       

Přejeme hodně zdraví a štěstí všem „novým občánkům“ našeho města

Aleš Herman                          nar. 01.11.2006

David Fukal                           nar. 07.01.2007

Barbora Koukolová                nar. 08.01.2007

Kristýna Taichmanová          nar. 09.02.2007

Václav Šiška                           nar. 10.02.2007 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v lednu,únoru a v březnu  oslavili významná životní výročí.

Marie Hrudičková                                  75 let

Eva Martinová                                       75 let

Josef Pavlíček                                        75 let

Marie Balounová                                   80 let

František Velc                                        80 let

Marie Drábková                                    92 let

Božena Joachimsthalerová                     93 let

 

JARNÍ SBĚR ODPADU – DUBEN 2007

I. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Kontejnery na odpad budou přistaveny takto :

Úterý 24. dubna  – neděle 29. dubna

Janovice nad Úhlavou - dvůr za Městským úřadem

Středa 25. dubna – neděle 29. dubna

Spůle + Plešiny (ve Spůli)

Veselí

Rohozno

Dubová Lhota

Petrovice

Ondřejovice + Hvízdalka (v Ondřejovicích)

Dolní Lhota

Vacovy

Kontejnery budou vyváženy průběžně po naplnění, naposled v pondělí 30. dubna ráno.

Tyto kontejnery slouží pouze na velkoobjemový odpad, nikoliv na nebezpečný !!!!!!!

II. NEBEZPEČNÝ ODPAD

Svoz proběhne podle časového harmonogramu v sobotu  28. dubna:

 

 

Obec

Čas příjezdu Čas odjezdu

Dolní Lhota

8:30

8:45

Vacovy

8:55

9:10

Ondřejovice

9:20

9:35

Hvízdalka

9:45

10:00

Petrovice

10:10

10:25

Dubová Lhota

10:35

10:50

Spůle

11:00

11:15

Plešiny

11:25

11:40

Veselí

11:50

12:05

Rohozno

12:10

12:25

Janovice - dvůr za Městským úřadem

12:35

13:00

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.  Přijímány budou následující druhy odpadů: léky všeho druhu včetně mastí a roztoků, zbytky starých barev, obaly z plastů a plechovky od barev, zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky, všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní, upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách, lednice, pneumatiky – osobní.

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍSPĚVKY PREVENTISTY OBCE

Následující příspěvky připravil pan Petr Nový, starosta SDH Janovice nad Úhlavou a preventista obce.

Požární ochrana v bytových domech - hořlavé předměty na chodbách a schodištích.

Bytové domy mají v drtivé většině případů pouze jedno schodiště a to mnohdy slouží jako tzv. chráněná úniková cesta.V případě pořáru nebo odvozu nemocných je to jediná cesta k záchraně, jediná cesta pro přežití. Podle zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů nesmí být v těchto prostorách umístěny žádné hořlavé látky a žádné předměty, které by bránily evakuaci a záchraně osob nebo které by ztěžovaly požární zásah. Za porušení této povinnosti může být Hasičským záchranným sborem ČR udělena vlastníkovi domu pokuta až půl milionu korun.

Přesto si mnozí občané pletou chodby a schodiště bytových domů se skladišti, komorami nebo dokonce relaxačními koutky.

V případě požáru nebo odvozu zraněné osoby je znemožněna evakuace zataraseným schodištěm, ale může dojít i k přenosu požáru na tyto hořlavé předměty. Šance na záchranu v takovém prostoru pak strmě klesá k nule.

Chodíte kolem a říkáte si: „Nebudu se s nikým hádat a budu radši dělat, že to nevidím?“ Děláte velkou chybu! Oheň ani jedovatý kouř se nebudou ptát čí byla tato skříň, kočárek nebo křeslo? Nebudou pátrat po tom, kdo sem tyto věci uložil a jak dlouho tu jsou, nebudou hledat důvody … Tihle dva zlí parťáci nemají svědomí a skutečně umí zabíjet.

Vyvarovat se tragédii lze přitom zcela jednoduše. Odpovědné osoby musí nekompromisně zajistit dodržování požárních předpisů a občané a spolubydlící se nesmí bát upozornit na tyto závady svého správce, domovníka nebo předsedu výboru.

Když tyto odpovědné osoby nezajistí nápravu, mohou se občané obracet přímo na inspektory a komisaře oddělení prevence na každém územním odboru Hasičského záchranného sboru v Klatovech. Tato skutečnost se vtahuje i na prostory před vchody do objektů, které jsou ve většině případech zataraseny vozidly, takže je přístup pro záchranáře značně omezen. Doufám, že občané pochopí, že je to vše pro jejich dobro, protože se může stát, že i k nim se budou muset někdy záchranáři dostat. Přeji všem, abychom se nemuseli v dohledné době dostávat do bytů pro záchranu osob. Jen rozum je na místě. Veškeré situace se dají řešit, ale prostory na chodbách, schodištích a před hlavními vchody by měly ve vlastním zájmu zůstat volné.

PREVENCE PŘI KOUŘENÍ

Při kouření by měli lidé dodržovat základní bezpečnostní pravidla, podobně jako při zacházení s jinými zdroji otevřeného ohně.

Nikdy si nezapalujte ani nekuřte, pokud si sednete do křesla či dokonce lehnete do postele. Každým rokem hasiči evidují smrt několika lidí, kteří usnuli s cigaretou v ústech (mnohdy i zmoženi alkoholem), kvůli upadlé cigaretě vznikl požár, který vedl k úmrtí osoby.

Pamatujte, že cigareta patří do popelníku, pokud není k dispozici, pak je třeba nedopalek pořádně uhasit. Cigareta nepatří do koše, ani na podlahu, stůl či nábytek. Cigaretu ani popelník nikdy neodkládejte na křeslo či sedací soupravu. Popelník je třeba pravidelně vyčistit od zbytků cigaret – ke vzplanutí a vzniku požáru stačí jedna nedostatečně uhašená cigareta.

Neuhašené zbytky cigaret v domácnosti ani venku nikdy neodhazujte. Hasiči každou chvíli likvidují hořící trávu, křoviny ale i odpadkové koše či světlíky zapálené právě od nedopalků cigaret. I když se zdá, že nedopalek odhozený na chodník nemůže požár způsobit, cigareta snadno propadne mříží a po nějaké době způsobí požár. Pamatujte, že např. v lese je kouření zcela zakázáno. Vůbec nejhorší je, pokud se někdo v lese snaží uhasit cigaretu zašlápnutím do země, neboť tím se naopak nedopalek zatlačí do suchého prostředí, kde v listí či jehličí může pokračovat jeho žhnutí, což může snadno skončit požárem. Cigarety jsou příčinou zhruba 1/5 všech požárů.

Požáry z kouření zabíjely nejvíce:

    - kouření: 869 požárů, 23 usmrcených osob a 78 zraněných.

    - nesprávná obsluha topidla: 149 požárů,14 usmrcených, 29 zraněných

    - používání otevřeného ohně k osvětlení, rozehřívání: 350 požárů, 13 usmrcených, 63 zraněných.

    - dopravní nehody: 175 požárů, 26 usmrcených, 101 zraněných.

    - sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc: 25 požárů, 13 usmrcených, 13 zraněných.

Z celkového počtu 144 usmrcených osob při požárech bylo 5 dětí do 15 let, 112 osob ve věku od 15 do 60 let,  26 osob nad 60 let. Zemřel i jeden hasič. I když požárů v domácnostech bylo z celkového pohledu necelých 13 procent, jejich následky jsou tragické – zemřela při nich více než polovina (54,7%) všech obětí požárů loňského roku. Přeji všem občanům, aby se nestaly součástí této statisiky.

HASÍCÍ PŘÍSTROJ V AUTĚ – MÍT ČI NEMÍT?

Silnice často bývá místem, kde člověk prožívá velmi stresové situace. S rostoucím počtem aut na silnicích roste i riziko dopravních nehod. A protože automobily a jiná   vozidla jsou mechanizmy poháněné hořlavou výbušnou kapalinou, stává se často z dopravního prostředku časovaná nálož.

Není třeba propadnout panice a začít chodit pěšky, moderní automobilová technologie klade velký důraz na zajištění nádrže v případě dopravní nehody. Jenže nehod přibývá.V celkovém pohledu na události loňského roku, ke kterým byly zavolány jednotky hasičů, tvoří dopravní nehody s číslem sahajícím ke dvaceti tisícům třetí největší skupinu. A ty, které končily požárem, si jen loni připsaly na vrub 25 mrtvých a 164 zraněných. Škody způsobené požáry v dopravě činily 309,1 mil.

Navzdory tomu, že je v současné době uzákonění povinnosti mít v základní výbavě vozidla hasící přístroj dost diskutováno, v České republice patří hasící přístroje mezi povinou výbavu jen např. autobusů, vozidel taxislužby, sanitních vozidel apod.

Povinnost je jedna věc, rozumný úhel pohledu však druhá. Cena hasícího přístroje se pohybuje v řádu stovek korun. Při vzniku požáru u vozidla se plameny někdy neuvěřitelně rychle. Automobil ceny řádově stovek tisíc korun může být kompletně zničen během dvou minut. Nechráněný člověk v plamenech přežije jen několik vteřin. Každé zranění popálením  je však zásah do zbytku života.

K tomu, abychom v autě vozili hasící přístroj, není třeba nařízení ministerstva. Tato uvědomělá snaha však ztrácí smysl, pokud není přístroj v případě potřeby po ruce. Měl by být pro řidiče co nejsnáze dosažitelný, aby ho mohl okamžitě použít, aniž by bránil samotnému provozu automobilu. Uložený na dně naloženého kufru je při požáru nepoužitelný.Za nejvhodnější se pokládá prostor pro spolujezdce.

Pokud automobil začal hořet,okamžitě ho na bezpečném místě odstavte. Všechny osoby musí ihned hořící automobil opustit. Pokud je požár v počáteční fázi a z pod kapoty motoru vychází jen hustý kouř, pokuste se požár uhasit. Při hašení postupujte tak, aby se k místu hoření  dostalo co nejméně kyslíku, jinak plameny paradoxně posílíte. Do motorového prostoru nastříkejte hasivo jen pod lehce nadzvednutou kapotou a kapotu znovu uzavřete. Pozor na popálení od rozžhavené kapoty! 

Vypalování suché trávy je mnohem škodlivější, než si někteří myslí.

S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid po svém. Namísto pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozují tím faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem o požární ochraně a zákonem o ochraně ovzduší. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí.

Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si jakým způsobem ohrožuje tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, která při hoření trávy vzniká (600 – 800oC) může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení. Kouřové zplodiny ohrožují  živočichy sdružující se na stromech a keřích až do výšky tří metrů. Na vypalování trávy doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších dírách. Ničivý dopad má vypalování také na plazy, z nichž převážná většina patří mezi ohrožené druhy. Negativní dopad vypalování trav se netýká pouze živočichů, ale také rostliných společenstev a půdních mikroorganizmů. Výsledkem bývá snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin, živočichů a mikroorganizmů. Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel který takto vznikne je dobrým hnojivem a že tím obohatí půdu o živiny. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Ve všech ohledech je lepším způsobem ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal je nejlepší  trávu vyhrabat a zkompostovat.

Plošné vypalování prostor řeší § 78 písm. r) zákona č. 91/1995Sb. o požární ochraně, může být postiženo jako přestupek pokutou až do výše 15 000,- Kč.

Proto apelujeme na Vaše ekologické cítění a věříme, že nepodlehnete pokušení takto hazardovat se životem svým i několika tisíců živočichů a nezpůsobíte přírodě i našemu životnímu prostředí další nenahraditelné škody. Za všechny zachráněné živočichy a rostliny Vám již nyní děkujeme.

Klidný a příjemný rok 2007 a šťastnou cestu přejí Všem občanům hasiči.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ