USNESENÍ Č. 01/2007 - 18.01.2007 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 01/2007 - 18.01.2007

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 01/2007 - 18.01.2007

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 18.1.2007

Bod 01/2007

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise MVDr. Ladislava Vyskočila, Karla Altmana, Ing. Ivan a Bědajánka.

Bod 02/2007

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Rožně a Milana Taichmana.

Bod 03/2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení ze dne 21.12.2006, kterou předložil starosta města.

Bod 04/2007

Zastupitelstvo města schvaluje 5. úpravu rozpočtu města na rok 2006 s celkovými příjmy ve výši 46.897.800,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 46.416.020,- Kč. 5. úprava rozpočtu je přílohou tohoto usnesení.

Bod 05/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 80/1, 80/3, 81/1, 84/1 a 84/2, to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Plzeňského kraje, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícími jsou manželé Eva a Václav Toušovi, Rohozno 24, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 81.253,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje 80/1, 81/1, 84/1 a 84/2 byl zveřejněn na úřední desce od 3.7. do 21.7.2006, záměr prodeje p.p.č. 80/3 od 8.8. do 23.8.2006.

Bod 06/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 110/2006 ze dne 21.12.2006, které znělo:

„Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 101, 102, 103, 104, 105 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), které vzniknou na základě geometrického plánu, společnosti DEVELOP-START spol. s r.o., se sídlem 340 21 Janovice nad Úhlavou 500. Kupní cena je stanovena ve výši 300,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn od 27.11. do 15.12.2006. kupující na uvedených pozemcích vybuduje garáže pro vlastníky bytových jednotek v Rozvojové zóně.“

Bod 07/2007

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.č. 2407/205, 2407/206, 2407/207, 2407/208 a 2407/209, které vznikly oddělením z  p.p.č. 2407/1 geometrickým plánem č. 652-296/2006, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), společnosti DEVELOP-START spol. s r.o., se sídlem 340 21 Janovice nad Úhlavou 500. Kupní cena je stanovena ve výši 300,- Kč/m2. Záměr prodeje byl zveřejněn od 2.1.2007 do 17.1.2007. Kupující na uvedených pozemcích vybuduje garáže pro vlastníky bytových jednotek v Rozvojové zóně.

Bod 08/2007

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 01/07, kterou uzavřou nájemce Develop-start spol. s r.o. a podnájemce OLHO Technik Czech s.r.o. se sídlem Rozvojová zóna 555, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je evidována pod evid. č. 58.

Bod 09/2007

Zastupitelstvo města schválilo Povodňový plán platný od 18.1.2007.

Bod 10/2007

Zastupitelstvo města zamítlo žádost Evy Fišerové, Mlýnská 214, 340 21 Janovice nad Úhlavou a Ing. Ivo Vlčka, Zahradníčkova 14, 150 00 Praha 5 o odkoupení st.p.č. 630 a budovy na st.p.č. 630 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna).

Bod 11/2007

Zastupitelstvo města zamítlo žádost společnosti CIRF a.s., Na Šmukýřce 10, 150 00 Praha 5 o odkoupení st.p.č. 630 a budovy na st.p.č. 630 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna).

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 18.1.2007.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ