USNESENÍ Č.07/2006 - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 30.10.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.07/2006 - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 30.10.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.07/2006 - ustavující zasedání 30.10.2006

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 30.10.2006

Bod 82/ 2006

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Milana Taichmana a Františka Kellnhofera.                   

Bod 83/2006

Zastupitelstvo města zvolilo společnou návrhovou a mandátovou komisi ve složení :

Ing. Jaroslav Rožeň, předseda komise

Karel Altman, člen komise

Eva Suttá, člen komise.

Bod 84/2006

Zastupitelstvo města na základě provedení ověření platnosti "Osvědčení o zvolení", které provedla mandátová komise, potvrzuje složení zastupitelstva města pro volební období 2006 – 2010.

Složení zastupitelstva města :

Mgr. Michal Linhart, MVDr. Ladislav Vyskočil, František Kellnhofer, Mgr. Ingrid Kasíková, Ing. Ivan Bědajánek, Olga Kastnerová, Karel Altman, Ing. Jaroslav Rožeň, Milan Taichman.

Bod 85/2006

Zastupitelstvo města vydalo „Jednací řád zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou“.

Bod 86/2006

Zastupitelstvo města zvolilo volební komisi ve složení :

Mgr. Ingrid Kasíková, předseda komise

Jarmila Kelnerová, člen komise

Jana Dudová, člen komise.

Bod 87/2006

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s  § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění starostou města Mgr. Michala Linharta. Funkce starosty města je funkcí uvolněnou.

Bod 88/2006

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s  § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění místostarostou města MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 89/2006

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s  § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění předsedu Finančního výboru Ing. Ivana Bědajánka.

Bod 90/2006

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s  § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění členy Finančního výboru Ing. Jaroslava Rožně a Karla Altmana.

Bod 91/2006

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s  § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění předsedu Kontrolního výboru Olgu Kastnerovou.

Bod 92/2006

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s  § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění členy Kontrolního výboru Františka Kellnhofera a Milana Taichmana.

V Janovicích nad Úhlavou dne 30.10.2006

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ