USNESENÍ Č. 06/2006 - 12.10.2006 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 06/2006 - 12.10.2006

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 06/2006 - 12.10.2006

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 12.10.2006

Bod 75/2006                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Josefa Čudu, Ing. Jaroslava Rožně a Milana Taichmana.

Bod 76/2006

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Jiřího Lokaje.

Bod 77/2006

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 31.08.2006 a konstatuje :

  • z bodů 64, 65, 66/2006 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 67/2006 – schválený prodej p.p.č. 328/3 v k.ú. Janovice nad Úhlavou – proveden vklad do katastru nemovitostí
  • bod 68/2006 – jednání o odloženém prodeji pozemků v Rohozně probíhají
  • bod 69/2006 – schválení bezúplatného převodu pozemků na starém hřbitově v Janovicích nad Úhlavou bylo písemně oznámeno Biskupství plzeňskému a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – převod je připravován
  • bod 70/2006 – odložené projednání úpravy příspěvku na provoz Mateřské školy  - bude projednáno v rámci 3. úpravy rozpočtu 2006
  • bod 71, 72 a 73/2006 – schválené podnájemní smlouvy byly zařazeny do evidence města 
  • bod 74/2006 – zastupitelstvo města bylo svoláno podle rozhodnutí zastupitelstva města.

Bod 78/2006

Zastupitelstvo města schvaluje 3. úpravu rozpočtu na rok 2006 s celkovými příjmy ve výši 45 357, 52 tis. Kč a s celkovými výdaji ve výši 50 407,06 tis. Kč. 3. úprava rozpočtu na rok 2006 byla zveřejněna na úřední desce od 25.09.2006 do 12.10.2006 a je nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva města.

Bod 79/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 16/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a podnájemcem Martinem Heflerem – HERRMANN group, Klatovská 586, 340 22 Nýrsko. Smlouva je evidována pod evid. č. 51.

Bod 80/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 19/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a podnájemcem Pavlem Valentou, Rovná 25, 357 65 Sokolov. Smlouva je evidována pod evid. č. 52.

Bod 81/2006

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 20/06 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a podnájemcem Rostislavem Dolanským, Sídliště 280, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je evidována pod evid. č. 53.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ