USNESENÍ Č.11 - 8.12.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.11 - 8.12.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.11 - 8.12.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 08.12.2005

Bod 136/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Jiřího Lokaje, Ing. Vincenta Tringelu a Václava Vojtu.

Bod 137/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele Josefa Čudu a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 138/2005

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu spolu se smlouvou o zřízení věcného břemene mezi Městem Janovice nad Úhlavou a ARBO, spol. s r.o., se sídlem Klatovy, Hřbitovní 757, PSČ 339 01, Česká republika, IČO 40522172, DIČ CZ 40522172, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C., vložka 588. Předmětem smlouvy je prodej nemovitostí, který zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 133/2005 ze dne 10.11.2005.

Bod 139/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 24/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  podnájemcem Lenka Preslová, se sídlem Slovanská alej 1895/23, 326 00 Plzeň. Smlouva je evidována pod č.j. 34.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ