USNESENÍ Č.8 - 29.9.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.8 - 29.9.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.8 - 29.9.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 29.9.2005

Bod 102/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Evu Valachovou, Josefa Korčíka a Ing. Jaroslava Rožně.

Bod 103/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele Milana Taichmana a Karla Altmana.

Bod 104/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 25.8.2005 a konstatuje :

 • z bodů 83, 84, 85, 86, 87/2005 nevyplynuly konkrétní úkoly
 • bod 88/2005 – na základě návrhu DEVELOP-START bude dokončení prodeje projednáváno na jednání zastupitelstva 29.9.2005
 • bod 89/2005 – dodatek č.2 k nájemní smlouvě byl podepsán 15.9.2005, zároveň byly vystaveny nové směnky
 • bod 90/2005 – zamítnutí odkoupení ubytovny bylo písemně oznámeno Ministerstvu obrany
 • bod 91/2005 – rozhodnutí o zamítnutí prodeje pozemků bylo písemně oznámeno p. Reitmajerovi
 • bod 92/2005 – rozhodnutí o zamítnutí odkoupení cesty bylo písemně oznámeno manželům Majerovým
 • bod 93/2005 – pohledávky byly odepsány
 • bod 94/2005 – rozhodnutí o příspěvku na dopravní obslužnost bylo písemně oznámeno odboru dopravy Krajského úřadu Plzeňského kraje
 • bod 95/2005 – schválený dodatek k veřejnoprávní smlouvě o přestupkovém řízení byl zaslán Městu Klatovy
 • bod 96/2005 – zamítavé stanovisko k žádosti o průzkum ložiska uranové rudy bylo zasláno MŽP
 • bod 97/2005 – souhlas s ukončením činnosti Vodárenského sdružení obcí Voda bylo zasláno Obecnímu úřadu Týnec
 • bod 98/2005 – byt čp. 281/4 byl prodán obálkovou metodou za 420 tis. Kč
 • bod 99 a 100/2005 – schválené zřizovací listiny byly předány příspěvkovým organizacím
 • bod 101/2005 – schválené regulativy byly zapracovány do dokumentace pro územní řízení na akci „ Technická vybavenost – Obytná zóna Klenovská ulice, Janovice nad Úhlavou“.
Bod 105/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 14/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  AMD – služby spol. s r.o., Strážov na Šumavě 270, 340 21 Janovice nad Úhlavou.  Smlouva je evidována pod č.j. 23.

Bod 106/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 15/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  Vlastimilem Míškem, 340 21 Janovice nad Úhlavou.  Smlouva je evidována pod č.j. 24.

Bod 107/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 16/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  Vogeltanz s.r.o., Hluboká 146, Kdyně.  Smlouva je evidována pod č.j. 25.

Bod 108/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 17/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  ELKO, velkoobchod nápojů, Božkov 17, 326 00 Plzeň.  Smlouva je evidována pod č.j. 26.

Bod 109/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 18/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  podnájemcem BLOWPACK a.s., Klostermannova 53, 340 22 Nýrsko. Smlouva je evidována pod č.j. 31.

Bod 110/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 19/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  podnájemcem Blanka Opatrná, Školní 377, 339 01 Klatovy. Smlouva je evidována pod č.j. 27.

Bod 111/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 20/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a ANČA s.r.o., Pocinovice 263, 345 06 Kdyně.  Smlouva je evidována pod č.j. 28.

Bod 112/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 21/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  ANČA s.r.o., Pocinovice 263, 345 06 Kdyně.  Smlouva je evidována pod č.j. 29.

Bod 113/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 22/2005 v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start spol. s r.o. a  ANČA s.r.o., Pocinovice 263, 345 06 Kdyně.  Smlouva je evidována pod č.j. 30.

Bod 114/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s usnesením č. 88/2005 ze dne 25.8.2005 prodat st.p.č. 631, stavbu na ní stojící a přilehlé související plochy určené geometrickým plánem firmě D PERFECT-JOSEF DRYJE se sídlem Vrhaveč, Malá Víska 5, PSČ 339 01. zastupitelstvo města si vyhrazuje právo schválit konečné znění kupní smlouvy.

Bod 115/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo, že poskytne Biskupství plzeňskému finanční příspěvek ve výši 154 000,- Kč na opravu opěrné kamenné zdi u kostela sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou s tím, že stavební práce budou předem průhledně specifikovány. Příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy, v níž mimo jiné bude uvedeno, že finanční příspěvek města bude uvolněn až po dokončení díla v rozsahu minimálně specifikovaném. Provedené práce ve výši poskytnutého příspěvku budou městu řádně vyúčtovány.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ