USNESENÍ Č.12 - 29.11.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.12 - 29.11.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.12 - 29.11.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 29.11.2004

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

 

Bod 115/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Jaroslava Rožně, Milana Taichmana a Václava Vojtu.

Bod 116/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Jiřího Lokaje a Ing. Petra Martina

Bod 117/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 9.11.2004 a konstatuje :

  • z bodů 108, 109, 110, 111/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • body 112, 113/2004 – smlouvy byly podepsány, kopie schválených podnájemních smluv budou zakládány
  • bod 114/2004 - rozhodnutí zastupitelstva bylo zapracováno do návrhu rozpočtu

Bod 118/2004

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  ROSSBERG Holzspiewarenfabrik. Smlouva je evidována pod č.j. 07.

Bod 119/2004

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  IVECO MAGIRUS FIRE TECHNIC s.r.o. Smlouva je evidována pod č.j. 08.

Bod 120/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednání převodu místní komunikace na p.p.č. 949/1 v k.ú. Spůle do majetku města až po dořešení veškerých sporů, které se týkají předmětné komunikace.

Bod 121/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2004 ve výši 81 440,- Kč, který na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku požaduje Plzeňský kraj.

Bod 122/2004

Zastupitelstvo města schvaluje Vyhlášku č. 02/2004 o místních poplatcích platnou od 1.1.2005. Její součástí je schválení výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2005. Zastupitelstvo města rozhodlo, že výše uvedeného místního poplatku bude 390,- Kč na osobu.

Bod 123/2004

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kterou uzavřou Město Janovice nad Úhlavou  jako budoucí prodávající a OLHO-Technik Czech s.r.o. jako budoucí kupující. Předmětem smlouvy je prodej části pozemkové parcely č.2407/1, stavební parcely č. 683 a stavby na této stavební parcele, stavební parcely č. 662 a stavby na této stavební parcele.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 29.11.2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ