USNESENÍ Č.11 - 9.11.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.11 - 9.11.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.11 - 9.11.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 9.11.2004

  

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Bod 108/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Josefa Čudu a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

Bod 109/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Bod 110/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 9.11.2004 a konstatuje :

  • z bodů 102, 103, 104/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • body 105, 106, 107/2004 – kopie schválených podnájemních smluv budou zakládány

Bod 111/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí, že pro objekt bývalých kasáren bude používán název „Rozvojová zóna Janovice nad Úhlavou“.

Bod 112/2004

Zastupitelstvo města schvaluje nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  firmou Servisní technika a služby Přeštice.

Bod 113/2004

Zastupitelstvo města schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. panem Luďkem Mojžíšem, Klostermannova 42, 340 22 Nýrsko.

Bod 114/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že navrhne do rozpočtu na rok 2005 částku cca 3 000 000,- Kč na vybudování plynofikace obce Dubová Lhota.

 

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 9.11.2004.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ