USNESENÍ Č.10 - 1.11.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.10 - 1.11.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.10 - 1.11.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 1.11.2004

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

 

Bod 102/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Turonyho, Václava Vojtu a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 103/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing. Petra Martina a Evu Valachovou.

Bod 104/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 21.10.2004 a konstatuje :

  • z bodů 90, 91, 92, 93, 99, 100, 101/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 94/2004 – bezúplatný převod bude vyřízen s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • bod 95, 96, 97/2004 – záležitosti týkající se územního plánu jsou řešeny
  • bod 98/2004 – schválená částka na plynofikaci bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2005

Bod 105/2004

Zastupitelstvo města schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí v areálu bývalých kasáren mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Okulou a.s. Nýrsko.

Bod 106/2004

Zastupitelstvo města schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí v areálu bývalých kasáren mezi Develop-start, spol. s r.o. a  paní Evou Fišerovou, Janovice nad Úhlavou, Mlýnská 214.

Bod 107/2004

Zastupitelstvo města schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu nemovitostí v areálu bývalých kasáren mezi Develop-start, spol. s r.o. a  panem Ladislavem Morem, Janovice nad Úhlavou 334.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 1.11.2004.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ