USNESENÍ Č.8 - 5.10.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.8 - 5.10.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.8 - 5.10.2004

 

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 05.10.2004

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

 

 

Bod 86/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Ing.Ivana Bědajánka a Ing. Petra Martina.

 

Bod 87/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Milana Taichmana a Václava Vojtu.

 

Bod 88/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 16.09.2004 a konstatuje :

  • z bodů 76, 77, 78, 79, 81 /2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 80/2004 -  nájemní smlouva s firmou Develop - start, spol. s r.o. byla podepsána v pátek 17.9.2004; při podpisu smlouvy předali společníci firmy směnky tak, jak jim ukládala smlouva
  • bod 82, 83/2004 – schválený prodej pozemků v Dolní Lhotě se realizuje
  • bod 84/2004  - oslovením pojišťoven s požadavkem vypracovat nabídku na pojištění kasáren byla pověřena společnost CIC plus (firma spolupracující s městem na základě plné moci v oblasti pojišťování)

Bod 89/2004

Zastupitelstvo města schválilo konečné znění darovací smlouvy evid.č. 418331431 mezi Českou republikou -  Ministerstvem obrany a Městem Janovice nad Úhlavou tak, jak bylo zastupitelstvu města předloženo Ministerstvem obrany a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

 

 V Janovicích nad Úhlavou dne 05.10.2004

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ