USNESENÍ Č.6 - 30.8.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.6 - 30.8.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.6 - 30.8.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 30.08.2004

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

 

Bod 68/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Václava Vojtu, Milana Taichmana, ing. Vincenta Tringelu.

Bod 69/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Jiřího Lokaje a ing. Petra Martina.

Bod 70/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne17.08.2004 a konstatuje :

  • z bodů 54, 55, 56, 57/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • body 58, 59, 60, 61, 62/2004 -  schválené prodeje a schválený odkup pozemků jsou vyřizovány
  • bod 63/2004 – stanovisko města k těžbě štěrkopísků včetně všech příloh bylo odesláno 18.8.2004 na Ministerstvo životního prostředí
  • bod 64/2004  - schválené odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva jsou vypláceny
  • bod 65/2004 – jmenovaná komise byla svolána na dvě jednání, která proběhla 19.8.2004 a 23.8.2004 – své doporučení předloží v bodě 4 programu
  • bod 66/2004 – rozhodnutí zastupitelstva bylo sděleno písemně manželům Divišovým
  • bod 67/2004 – jednání bylo svoláno podle usnesení zastupitelstva

Bod 71/2004

Zastupitelstvo města projednalo zprávu komise pro posouzení návrhů, které byly doručeny v rámci „Obchodní veřejné soutěže podle § 281 a násl. obchodního zákoníku o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o využití areálu bývalých kasáren v Janovicích nad Úhlavou“.

Zastupitelstvo města rozhodlo, že souhlasí s doporučením jmenované komise, aby byl vybrán návrh firmy Develop – start, spol. s r.o., se sídlem Čelakovského 12, 301 32 Plzeň.

V souladu s bodem 12.3. uvedené soutěže si zastupitelstvo města vyhrazuje právo jednat s vybranou firmou o konečném znění smlouvy.

Bod 72/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo provést směnu pozemkové parcely 2671 a části pozemkových parcel číslo 2654/1, 2660, 2683 a 2796/19 vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, jejichž vlastníkem je Město Janovice nad Úhlavou za pozemkovou parcelu 2669/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, jejíž vlastníky jsou Olga Jansová a Karel Novák. 

Bod 73/2004

Zastupitelstvo města odložilo projednávání požadavku firmy Tesmo s.r.o., se sídlem Gen. Janouška 1060,189 00 Praha 9, o úhradu dlužné částky ve výši 120 000,- Kč za opravy provedené na kostele sv. Jana Křtitele v Janovicích nad Úhlavou. Požadavek bude znovu projednáván po předložení všech podkladů pro jasné rozhodnutí. Zajištěním podkladů pro rozhodnutí pověřuje zastupitelstvo města starostu města.

Bod 74/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbor hospodaření provozu skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy, kterou předložil provozovatel, firma Vodospol s.r.o. Klatovy pro Účelovému sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy.

Bod 75/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo odkoupit

a)       od paní Terezie Mejcharové 1/4 lesních porostů na pozemkové parcele číslo 1410/1 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou a 1/40 lesních porostů na pozemkové parcele číslo 1414  v k.ú. Petrovice nad Úhlavou za cenu 8 860,- Kč;

b)       od paní Karoliny Sedláčkové 1/4 lesních porostů na pozemkové parcele číslo 1410/1 v k.ú. Petrovice nad Úhlavou a 1/40 lesních porostů na pozemkové parcele číslo 1414  v k.ú. Petrovice nad Úhlavou za cenu 8 860,- Kč.

 

 V Janovicích nad Úhlavou dne 30.08.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ