USNESENÍ Č.3 - 29.4.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.3 - 29.4.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.3 - 29.4.2004

 USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 29.04.2004

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Bod 21/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Ing.Ivana Bědajánka a Josefa Čudu.

Bod 22/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing.Jaroslava Rožně a Milana Taichmana.

Bod 23/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.03.2004 a konstatuje :

  • z bodů 12, 13, 14, 15, 17/2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 16/2004 – rozhodnutí o převodu vojenského majetku zasláno na adresu Ministerstva obrany;  v průvodním dopise požadováno provedení ekologického auditu před podpisem darovací smlouvy
  • bod 18/2004 – rozhodnutí o zařazení žádostí do úpravy územního plánu předáno zpracovateli územního plánu
  • bod 19/2004 – rozhodnutí o prodejních cenách bytů používáno při prodeji
  • bod 20/2004 – byt č.283/6 nabídnut k odkoupení všem evidovaným žadatelům; termín doručení nabídek stanoven do 26.4. do 11.00 hodin

Bod 24/2004

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města v období od 26.02.2004 do 29.04.2004.

Bod 25/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytů v domech č.p. 279,280, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 305, 355, 356, 357, 358 na st.p. č. 284/1, 284/2, 319/1, 319/2, 320, 321, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 324/1, 324/2, 327, 468, 469, 470, 471 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Bod 26/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že prodej bytů, jehož záměr byl vyhlášen rozhodnutím v bodě číslo 25/2004 tohoto usnesení, bude zahájen v květnu 2004.

Bod 27/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo, že prodejní ceny bytů, o jejichž prodeji bylo rozhodnuto v bodech 25/2004 a 26/2004, budou stanoveny takto – stanovené ceny jsou platné pro stávající nájemníky :

a)       byty 2+1 v domech č.p. 279 a 280 ...........................................................................................   90 000,- Kč

b)       byty 3+1 v domech č.p. 279 a 280 ........................................................................................... 110 000,- Kč

c)       byty 2+1 v domech č.p. 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 299 .........   95 000,- Kč

d)       byty 3+1 v domech č.p. 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 299 ......... 115 000,- Kč

e)       byty 2+1 v domě č.p.305 ............................................................................................................ 110 000,- Kč

f)        byty 3+1 v domě č.p.305 ............................................................................................................ 130 000,- Kč

g)       byty 3+1 v domech č.p. 355, 356, 357, 358 ........................................................................... 140 000,- Kč

h)       byty 4+1 v domech č.p. 355, 356, 357, 358 ........................................................................... 150 000,- Kč

Bod 28/2004

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích číslo 01/2004.

Bod 29/2004

Zastupitelstvo města zamítlo žádost Města Nýrsko o příspěvek na provoz Lékařské služby první pomoci v Nýrsku.

Bod 30/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo pokračovat v realizaci prodeje bytu č.6 v č.p.283 v Janovicích nad Úhlavou prostřednictvím realitní kanceláře za schválenou cenu. Zprostředkování prodeje bude realitní kanceláři zadáno 1.6.2004. Pokud se do 31.5.2004 objeví konkrétní zájemce o koupi bytu, prodat byt prvnímu zájemci.

Bod 31/2004

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města vyvěšením veřejné vyhlášky o zájmu města vyhlásit záměr prodeje bytů v domech č.p.271, 295, 296, 297 a 298.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ