USNESENÍ Č. 02/2009 – 20.04.2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 02/2009 – 20.04.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 02/2009 – 20.04.2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města 20.04.2009

Usnesení č. 33/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Jaroslava Rožně, Mgr. Ingrid Kasíkovou a Františka Kellnhofera.

Usnesení č. 34/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Altmana a Ing. Ivana Bědajánka.

Usnesení č. 35/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání dne 16.2.2009, kterou předložila přesedkyně kontrolního výboru Olga Kastnerová.

Usnesení č. 36/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozhodnutí starosty č. 04/2009 – 09/2009, která byla vydána od 17.2.2009 do 20.4.2009.

Usnesení č. 37/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 04/2009 – 11/2009, která byla vydána v únoru 2009 a rozpočtová opatření č. 12/2009 – 16/2009, která byla vydána v březnu 2009.

Usnesení č. 38/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo odložit rozhodnutí o žádosti Vladimíra Balouna, Příkopy 65, 340 21 Janovice nad Úhlavou o odkoupení p.p.č. 1907 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, a to do doby dokončení změny č. 4 územního plánu.

Usnesení č. 39/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 1462 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Statek Beňovy s.r.o., Beňovy 4, 339 01 Klatovy. Kupní cena je stanovena ve výši 121.457,- Kč. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, ostatní náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 25.02.2009 do 13.03.2009.

Usnesení č. 40/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 148/4, 148/5 a část 148/6 vzniklou podle geometrického plánu, to vše v k.ú. Vacovy, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Jiří Jiřík, K Vodojemu 376, 339 01 Klatovy. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, ostatní náklady spojené s prodejem hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 05.04.2009 do 20.04.2009.

Usnesení č. 41/2009:

Zastupitelstvo města vydalo Nařízení obce č. 02/2009, kterým se ruší Nařízení obce č. 01/2009, které stanovuje výši nájemného za pronájem nemovitostí v majetku města.

Usnesení č. 42/2009:

Zastupitelstvo města vydalo Směrnici č. 01/2009, která stanovuje výši nájemného za pronájem nemovitostí v majetku města.

Usnesení č. 43/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření Mateřské školy Janovice nad Úhlavou, příspěvkové organizace, za rok 2008.

Usnesení č. 44/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 09/2008, kterou uzavřeli Develop – start spol. s r.o. a Miloš Hrubý, Klatovská 375, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci města zařazena pod evid. č. 71.

Usnesení č. 45/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 06/2009, kterou uzavřou Develop – start spol. s r.o. a Jiří Šrámek – TOUR TRANS, Dolany 114, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci města zařazena pod evid. č. 79.

Usnesení č. 46/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 08/2009, kterou uzavřou Develop – start spol. s r.o. a Jaromír Pytelka, Švihov 381, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci města zařazena pod evid. č. 80

Usnesení č. 47/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 09/2009, kterou uzavřou Develop – start spol. s r.o. a Pavel Strejc, Dlažov 17, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci města zařazena pod evid. č. 81.

Usnesení č. 48/2009:

Zastupitelstvo města schválilo dne 20.10.2008 usnesení č. 113/2008. Protože nebyly do dnešního dne splněny podmínky vyplývající z tohoto usnesení, rozhodlo zastupitestvo, že ke dni 20.4.2009 je usnesení č. 113/2008 ze dne 20.10.2008 zrušeno.

Usnesení č. 49/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 11/2009, kterou uzavřou Develop – start spol. s r.o. a Petr Adámek, Sídliště 704, 340 22 Nýrsko. Smlouva je v evidenci města zařazena pod evid. č. 84.

Usnesení č. 50/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 07/2009, kterou uzavřou Develop – start spol. s r.o. a EDIKT Plzeń s.r.o., Purkyňova 22, 301 00 Plzeň. Smlouva je v evidenci města zařazena pod evid. č. 82.

Usnesení č. 51/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje podnájemní smlouvu č. 10/2009, kterou uzavřou Develop – start spol. s r.o. a TANY spol. s.r.o., Čsl. legií 563, 340 22 Nýrsko. Smlouva je v evidenci města zařazena pod evid. č. 83.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 20.04.2009.

 

                                                                                         Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ