USNESENÍ Č. 01/2009 – 16.02.2009 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 01/2009 – 16.02.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 01/2009 – 16.02.2009

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města 16.2.2009

Usnesení č. 01/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení Karel Altman, Ing. Ivan Bědajánek, Mgr. Ingrid Kasíková.

Usnesení č. 02/2009:

Zastupitelstvo města zvolilo Olgu Kastnerovou a Františka Kellnhofera jako ověřovatele zápisu.

Usnesení č. 03/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 15.12.2008, kterou předložila předsedkyně kontrolního výboru Olga Kastnerová.

Usnesení č. 04/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje vydaná Rozhodnutí starosty č. 35/2008, 36/2008.

Usnesení č. 05/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje vydaná Rozhodnutí starosty č.  01/2009 - 03/2009.

Usnesení č. 06/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření 158/2008 – 187/2008 vydaná v prosinci 2008.

Usnesení č. 07/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření 01/2009 – 03/2009 vydaná v lednu 2009.

Usnesení č. 08/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat tyto nemovitosti:

a)     p.p.č. 51/2 o výměře 43419 m2 v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena ve výši 278.645,- Kč. Kupujícím je Petr Viták, Rohozno 11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. V případě, že kupující neprovede do 31.12.2009 návrh na vklad do katastru nemovitostí, ruší se v plném rozsahu znění usnesení č. 06/2009, písm. a) – e).

b)     p.p.č. 73/1 o výměře 2216 m2, 73/9 o výměře 2420 m2, 112 o výměře 3531 m2, 183/1 o výměře 4333 m2,  184/1 o výměře 1712 m2, 206/5 o výměře 6046 m2,  to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena takto:

-    p.p.č. 73/1                               21.283,- Kč

-    p.p.č. 73/9                               23.241,- Kč

-    p.p.č. 112                                33.912,- Kč

-    p.p.č. 183/1                              34.712,- Kč

-    p.p.č. 184/1                              13.707,- Kč

-    p.p.č. 206/5                              58.066,- Kč

Kupujícím je Petr Viták, Rohozno 11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. V případě, že kupující neprovede do 31.12.2010 návrh na vklad do katastru nemovitostí, ruší se v plném rozsahu znění usnesení č. 06/2009, písm. b) – e).

c)     p.p.č. 96/1 o výměře 20728 m2, 206/3 o výměře 1094 m2,  to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena takto:

-    p.p.č. 96/1                               182.123,- Kč

-    p.p.č. 206/3                              10.507,- Kč

Kupujícím je Petr Viták, Rohozno 11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. V případě, že kupující neprovede do 31.12.2011 návrh na vklad do katastru nemovitostí, ruší se v plném rozsahu znění usnesení č. 06/2011, písm. c) – e).

d)     p.p.č. 206/1 o výměře 18091 m2, 617 o výměře 3664 m2,  to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena takto:

-    p.p.č. 206/1                              172.782,- Kč

-    p.p.č. 617                                35.189,- Kč

Kupujícím je Petr Viták, Rohozno 11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. V případě, že kupující neprovede do 31.12.2012 návrh na vklad do katastru nemovitostí, ruší se v plném rozsahu znění usnesení č. 06/2011, písm. d) – e).

e)     p.p.č. 97/1 o výměře 6544 m2, 110 o výměře 3182 m2, 640/2 o výměře 1727 m2, 73/2 o výměře 3485 m2,  73/4 o výměře 2401 m2, to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena takto:

-    p.p.č. 97/1                               57.341,- Kč

-    p.p.č. 110                                30.561,- Kč

-    p.p.č. 640/2                              16.586,- Kč

-    p.p.č. 73/2                               33.470,- Kč

-    p.p.č. 73/4                               23.059,- Kč

Kupujícím je Petr Viták, Rohozno 11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. V případě, že kupující neprovede do 31.12.2013 návrh na vklad do katastru nemovitostí, ruší se v plném rozsahu znění usnesení č. 06/2009, písm. e).

Záměr prodeje nemovitostí s výjimkou p.p.č. 73/2 a p.p.č. 73/4 byl zveřejněn veřejnou vyhláškou na úřední desce města od 16.10.2008 do 3.11.2008. Záměr prodeje p.p.č. 73/2 a p.p.č. 73/4 byl zveřejněn veřejnou vyhláškou na úřední desce města od 3.12.2008 do 19.12.2008.

Usnesení č. 09/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 51/8 o výměře 1061 m2 v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je Petr Viták, Rohozno 11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Záměr prodeje nemovitosti byl zveřejněn od 3.12.2008 do 19.12.2008 na úřední desce města.

Usnesení č. 10/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení p.p.č. 2407/280 o výměře 180 m2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, kterou podal Miroslav Vacek, Tolstého 282, 339 01 Klatovy. Zastupitelstvo města není ochotno prodat nemovitost za požadovanou cenu 100,- Kč/m2, ale trvá na ceně 300,- Kč/m2, která je stanovena znaleckým posudkem.

Usnesení č. 11/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení st.p.č. 694, budovy stojící na st.p.č. 694, st.p.č. 695, budovy stojící na st.p.č. 695 a části p.p.č. 2407/152, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou (Rozvojová zóna), zapsáno na LV 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, kterou podala firma Pilsner Recycling s.r.o.

Usnesení č. 12/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení části p.p.č. 662/1 a p.p.č. 662/3, to vše v k.ú. Dubová Lhota, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou, kterou podala Ivana Císlerová, Bezděkov 133, 339 01 Klatovy.

Usnesení č. 13/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost o odkoupení p.p.č. 51/20 a 96/9, to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou, kterou podali manželé Eva a Václav Toušovi, Procházkova 619/II., 339 01 Klatovy.

Usnesení č. 14/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že souhlasí s bezúplatným převodem těchto nemovitostí:

  • v k.ú. Rohozno p.p.č. 294/2 o výměře  141 m2, 295/4 o výměře 374 m2, 501/3 o výměře  32 m2, 506/4 o výměře 148 m2, 513/1 o výměře 1996 m2, 513/4 o výměře 2466 m2, 514/3 o výměře 165 m2, 643/7 o výměře 86 m2 , 651 o výměře  2261 m2, 652/2 o výměře  1619 m2, 669/3 o výměře  21 m2, 670/2 o výměře  886 m2, 670/4 o výměře  99 m2, 670/5 o výměře 648 m2;  
  • v k.ú. Hvízdalka p.p.č. 92/3 o výměře 717 m2, 94/6 o výměře 699 m2, 235/4 o výměře 175 m2, 239/1 o výměře 129 m2, 241/1 o výměře 4248 m2, 243/2 o výměře 414 m2, 243/6 o výměře 151 m2;
  • v k.ú. Vacovy p.p.č. 422/1 o výměře 416 m2, 427/1 o výměře 3334 m2, 427/3 o výměře 1108 m2;

zapsáno na LV 6000 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Českou republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 15/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že souhlasí s bezúplatným převodem

p.p.č. 1867/6 o výměře 215 m2, 2622/13 o výměře 123 m2, 2622/14 o výměře 173 m2, 2725/61 o výměře 66 m2, 2771/8 o výměře 207 m2, 2794/2 o výměře 994 m2, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 6000 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Českou republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 16/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 655/2 o výměře 231 m2 v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícími jsou manželé Martin a Václava Melkovi, Rohozno 13, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. V kupní smlouvě bude zřízeno věcné břemeno pro přístup k dešťové kanalizaci vedoucí pod převáděným pozemkem. Záměr prodeje nemovitosti byl zveřejněn od 28.1.2009 do 13.2.2009 na úřední desce města.

Usnesení č. 17/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit tímto usnesením vyřizování stížnosti na hluk způsobovaný provozem sportovního areálu, která byla Městu Janovice nad Úhlavou podána dne 12.5.2008 pod č.j. 994/08. Zastupitelstvo města považuje stížnost za vyřízenou vydáním Rozhodnutí Krajské hygienické stanice se sídlem v Plzni, č.j. 2079/31739/21/08 ze dne 18.12.2008, které povoluje provozování sportovního areálu do 31.12.2018.

Usnesení č. 18/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření na vodohospodářské infrastruktuře za rok 2008, který předložil VODOSPOL s.r.o.

Usnesení č. 19/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje termíny jednání zastupitelstva města v 1. pololetí roku 2009 takto:

  • porady starosty: 9.3., 6.4., 4.5., 1.6.
  • veřejná zasedání: 20.4., 22.6. 

Usnesení č. 20/2009:

Zastupitelstvo města vydalo Nařízení obce č. 01/2009, které stanovuje výši nájemného za pronájem nemovitostí v majetku města.

Usnesení č. 21/2009:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní oddělení Nýrsko za rok 2008.

Usnesení č. 22/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2008 Sb. výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města, a to s platností od 1.1.2009.

Usnesení č. 23/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou, příspěvkové organizace, za rok 2008.

Usnesení č. 24/2009:

Zastupitelstvo města rozhodlo, že Město Janovice nad Úhlavou požádá o vstup do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.

Usnesení č. 25/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 01/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Miroslav Pena, Žichovice 1, 342 01 Sušice. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 74. Předmětem podnájmu je budova bez čp/če na st.p.č. 635 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 26/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 02/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Pilsner Recycling s.r.o., Nové Středokluky 158, 252 68 Praha - západ. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 75. Předmětem podnájmu jsou budova čp. 565 na st.p.č. 695, budova bez čp/če na st.p.č. 694 a část p.p.č. 2407/152, to vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 27/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 03/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Josef Šperer – tesařské a drobné truhlářské práce, Bezděkov 174, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 76.  Předmětem podnájmu je budova bez čp/če na st.p.č. 607/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 28/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 04/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Petr Mlnařík, Bezděkov čp. 129, 339 01 Klatovy. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 77. Předmětem podnájmu je budova bez čp/če na st.p.č. 605 v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 29/2009:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o podnájmu nebytových prostor č. 05/2009, kterou uzavřou Develop-start spol. s r.o. a Petr Jakl – Autodoprava, Náměstí 60, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Smlouva je v evidenci podnájemních smluv v Rozvojové zóně evidována pod evid. č. 78. Předmětem podnájmu jsou budova čp. 559 na st.p.č. 706, budova be čp/če na st.p.č. 708, přístřešek evid.č. 87 na p.p.č. 2407/148 a část p.p.č. 2407/148, to  vše v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 30/2009:

Zastupitelstvo města Janovice se usneslo, že souhlasí se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s., s realizací jejího Strategického plánu Leader na roky 2007 – 2013, s nímž bylo seznámeno, jakož i s realizací dalších programů realizovaných občanským sdružením Ekoregion Úhlava na svém území a se zařazením do územní působnosti MAS. Jako zástupce obce pro jednání v orgánech sdružení jmenuje zastupitelstvo pana Mgr. Michala Linharta, starostu města.

Usnesení č. 31/2009:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost firmy IMOWEST s.r.o. o prodloužení termínů vyplývajícíh z kupní smlouvy, kterou IMOWEST s.r.o. a Město Janovice nad Úhlavou uzavřeli dne 21.10.2008.

Usnesení č. 32/2009:

Zastupitelstvo města souhlasí s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu CZ.1.06., prioritní osa 6.2., Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl konvergence. Název projektu – CzechPoint – Kontaktní místo (Upgrade).

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 16.2.2009.

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ