USNESENÍ Č. 07/2008 - 15.12.2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 07/2008 - 15.12.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 07/2008 - 15.12.2008

USNESENÍ

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 15.12.2008

Usnesení č. 121/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Ing. Ivana Bědajánka a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

Usnesení č. 122/2008:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Františka Kellnhofera a Ing. Jaroslava Rožně.

Usnesení č. 123/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o kontrole usnesení ze dne 20.10.2008, kterou předložila předsedkyně kontrolního výboru Olga Kastnerová.

Usnesení č. 124/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí starosty č. 31/2008 – 34/2008, která byla vydána od 20.10.2008 do 15.12.2008.

Usnesení č. 125/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 122 – 157/2008 vydaná v říjnu a listopadu 2008.

Usnesení č. 126/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat tyto nemovitosti:

·   v k.ú. Hvízdalka: id. ½ p.p.č. 129,

·   v k.ú. Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou: p.p.č. 149/1, 149/4, 306,

·   v k.ú. Vacovy: p.p.č. 92, 146/11, 199/2, 292/5, 414/1, 414/4, 433,

·   v k.ú. Dubová Lhota:p.p.č. 523/1,

·   v k.ú. Veselí nad Úhlavou: p.p.č. 100/3, 102, 104, 106, 382, 383, 384/1, 384/2, 384/4, 384/5,

·   v k.ú. Petrovice nad Úhlavou: p.p.č. 655/2, 668/2, 683/2, 1236/1, 1238, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1318/4,

·   v k.ú. Spůle: p.p.č. 131, 132/1, 132/3, 365, 392, 393, 403/4, 403/5, 477/1, 477/2, 477/3, 504, 559, 561, 614, 738/1, 861, 862, 970/5, 1006/1, 1006/3, 1006/5, 1006/7, 1006/9, 1006/11, 1006/13, 1007/1, 1007/3, 1007/5, 1007/7, 1008/1, 1009/1, 1009/4,

to vše zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícím je JZD „Budovatel“ v Janovicích nad Úhlavou, se sídlem Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, IČ 00116700. Kupní cena je stanovena ve výši 658.006,- Kč za všechny převáděné nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, veškeré ostatní náklady spojené s převodem hradí kupující.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od od 11.11.2008  do 26.11.2008.

Usnesení č. 127/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo odložit rozhodnutí o prodeji pozemkových parcel číslo 51/2, 73/1, 73/9, 96/1, 97/1, 110, 112, 183/1, 184/1, 206/1, 206/3, 206/5, 617, 640/2, to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou, jejichž odkoupení požaduje pan Petr Viták, Rohozno 11, 340 21 Janovice nad Úhlavou. O prodeji bude rozhodováno po dohodnutí všech podmínek.

Usnesení č. 128/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo odložit rozhodnutí o prodeji pozemkových parcel číslo 51/20 a 96/9, to vše v k.ú. Rohozno, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy pro Město Janovice nad Úhlavou, jejichž odkoupení požadují manželé Eva a Václav Toušovi, Procházkova 619/II., 339 01 Klatovy. O prodeji bude rozhodováno po zjištění všech potřebných informací o předmětných pozemkových parcelách.

Usnesení č. 129/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat bytovou jednotku  č. 357/2 v domě čp. 357 a 358 na st.p.č. 468 a st.p.č. 469 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ve stejném poměru na stavebních parcelách, v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1360 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro město Janovice nad Úhlavou.

Kupujícími do podílového spolulastnictví jsou slečna Hana Sedláčková, bytem  Klatovská 372,  340 21 Janovice nad Úhlavou, a  Zdeněk Soukup, bytem Víteň 20, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Kupní cena je stanovena ve výši 760.000,- Kč.

Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, veškeré ostatní náklady spojené s převodem hradí kupující.

Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 1.12.2008 do 15.12.2008.

Usnesení č. 130/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje bytu čp. 290/4 v Janovicích nad Úhlavou spolu s přináležejícím spoluvlastnickými podíly na stavebních parcelách a společných prostorech. Zastupitelstvo města rozhodlo, že realizaci prodeje zajistí realitní kancelář. Kupní cena je stanovena ve výši 450.000,- Kč navýšená o výši provize realitní kanceláře a výši daně z převodu nemovitosti.

Usnesení č. 131/2008:

Zastupitelstvo města rozhodlo doplnit znění usnesení č. 69/2006 ze dne 31.8.2008 o text:

„Zastupitelstvo města rozhodlo převzít bezúplatným převodem do vlastnictví města hrobová zařízení (náhrobky), které jsou umístěny na p.p.č. 75 v k.ú. Janovice nad Úhlavou“.

Usnesení č. 132/2008:

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku číslo 04/2008 o místních poplatcích.

Usnesení č. 133/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2009 s celkovými příjmy ve výši 25.955,03 tis. Kč a s celkovými výdaji ve výši 25.955,03 tis. Kč.

Usnesení č. 134/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Úhlava d.s.o. na rok 2009 s celkovými příjmy ve výši 100 tis. Kč a s celkovými výdaji ve výši 50 tis. Kč.

Usnesení č. 135/2008:

Zastupitelstvo města vydává Zřizovací listinu Mateřské školy Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, příspěvková organizace platnou od 1.1.2009.

Usnesení č. 136/2008:

Zastupitelstvo schvaluje podobu Plánu financování obnovy a financování vodovodu a kanalizace na období 2009 až 2018 předloženou provozovatelem, firmou VODOSPOL, s.r.o..

Usnesení č. 137/2008:

Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného a cenu stočného pro rok 2009. Cena vodného je stanovena ve výši 21,57 Kč za 1 m3 a cena stočného je stanovena ve výši 22,71 za 1 m3. Ceny jsou uvedeny bez DPH 9%.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ