2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Důvod a způsob založení povinného subjektu včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Město Janovice nad Úhlavou (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o         

obcích, v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,

tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou

s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony 

(zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

*) Zákon 367/1990 Sb. o obcích  byl zrušen novým zákonem o obcích – č. 128/2000 Sb.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ