17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁK. Č. 106/1999 SB. | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁK. Č. 106/1999 SB.

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací minimálně za poslední dva roky

Výroční zpráva za rok 2001

V roce 2001 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/ 1999 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. :

a) Počet podaných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: ---------

 

Výroční zpráva za rok 2002

V roce 2002 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/ 1999 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. :

a) Počet podaných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: ---------

 

Výroční zpráva za rok 2003

V roce 2003 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/ 1999 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. :

a) Počet podaných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 d)

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: ---------

 

Výroční zpráva za rok 2004

V roce 2004 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/ 1999 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. :

a) Počet podaných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: ---------

 

Výroční zpráva za rok 2005

V roce 2005 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle zákona 106/ 1999 Sb.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. :

a) Počet podaných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0

e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: ---------

 

Výroční zpráva za rok 2006

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2006.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 0

z toho: 

 • starosta města: 0
 • tajemník městského úřadu: 0
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou  nevedlo v roce 2006 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

 
Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

Výroční zpráva za rok 2007

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2007.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 0

z toho: 

 • starosta města: 0
 • tajemník městského úřadu: 0
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou  nevedlo v roce 2007 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

 
Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

 

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

 

Výroční zpráva za rok 2008

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2008.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 1

z toho: 

 • starosta města: 1
 • tajemník městského úřadu: 0
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou  nevedlo v roce 2008 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

 
Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

 

Na postup úředníků byla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána 1stížnost.

 

 

Výroční zpráva za rok 2009

 

 

 

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2009.

 

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 0

z toho: 

 • starosta města: 0
 • tajemník městského úřadu: 0
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

 

Město Janovice nad Úhlavou  nevedlo v roce 2009 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

 
Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

 

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

 

Výroční zpráva za rok 2010

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2010.

 

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 3

z toho: 

 • starosta města: 2
 • tajemník městského úřadu: 1
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

 

Město Janovice nad Úhlavou  nevedlo v roce 2010 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.

 
Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

 

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

 

Výroční zpráva

Města Janovice nad Úhlavou o poskytování informací za rok 2011

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2011.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 7

z toho:

 • starosta města: 3
 • tajemník městského úřadu: 4
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou nevedlo v roce 2011 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.


Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

 

Výroční zpráva

Města Janovice nad Úhlavou o poskytování informací za rok 2013

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 4

z toho:

 • starosta města: 0
 • tajemník městského úřadu: 4
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou nevedlo v roce 2013 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3) uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.


Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

 

Výroční zpráva

 

Města Janovice nad Úhlavou o poskytování informací za rok 2012

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2012.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 0

z toho:

 • starosta města: 0
 • tajemník městského úřadu: 2
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou nevedlo v roce 2012 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst.3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.


Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

 

Výroční zpráva

 

Města Janovice nad Úhlavou o poskytování informací za rok 2014

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 1

z toho:

 • starosta města: 1
 • tajemník městského úřadu: 0
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou nevedlo v roce 2014 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst. 3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo žádnou náhradu nákladů za poskytnutí informací.


Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

 

Výroční zpráva

Města Janovice nad Úhlavou o poskytování informací za rok 2015

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 4

z toho:

 • starosta města: 1
 • tajemník městského úřadu: 3
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou nevedlo v roce 2015 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst. 3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou uplatnilo v jednom případě nárok na náhradu nákladů za poskytnutí informací (výše náhrady = 332,00 Kč)


Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost.

 

 

Výroční zpráva

Města Janovice nad Úhlavou o poskytování informací za rok 2016

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016.

Počet podaných písemných žádostí o informace celkem: 5

z toho:

 • starosta města: 2
 • tajemník městského úřadu: 3
 • úsek stavební: 0
 • úsek ekonomický: 0
 • úsek místního hospodářský: 0
 • úsek lesního hospodářství: 0

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Město Janovice nad Úhlavou nevedlo v roce 2016 žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona 106/1999 Sb.


Zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou vyřizují průběžně ústní žádosti o poskytnutí informací z oblastí souvisejících s jejich činností. Počet těchto žádostí o poskytnutí informací není v souladu s § 13 odst. 3 uvedeného zákona evidován.


Město Janovice nad Úhlavou neuplatnilo v roce 2016 nárok na náhradu nákladů za poskytnutí informací.


Výroční zpráva je zpracována na základě podkladů poskytnutých jednotlivými zaměstnanci Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

Na postup úředníků nebyla v souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších přepisů podána žádná stížnost

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ