12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zveřejňování informací provádí město na své náklady .

Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí úseku dle sazebníku :

- mzdové náklady 30,- Kč za každou započatou 1/2 hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace

- materiálové náklady 2,- Kč za každý list pořizované kopie

- doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně MěÚ.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ