10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

10. Příjem podání a podnětů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Poštovní adresa : Městský úřad Janovice nad Úhlavou Harantova 132 340 21 Janovice nad Úhlavou

E-mail : mesto@janovice.cz

Elektronická podatelna v souladu s Vyhláškou č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách a Nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu : epodatelna@janovice.cz

Informace o elektronické podatelně :
Elektronická podatelna Městského úřadu Janovice nad Úhlavou (v souladu s Vyhláškou č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách a Nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu)
1) Elektronická adresa elektronické podatelny (§ 3, odst. 1, pís. a) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): epodatelna@janovice.cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Janovice nad Úhlavou
2) Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích (§ 3, odst. 1, pís. b) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Městský úřad Janovice nad Úhlavou, podatelna, Harantova 132, Janovice nad Úhlavou. Úřední hodiny podatelny: Po 7,30-17,00 Út 7,30-16,00 St 7,30-17,00 Čt 7,30-16,00 Pá 7,30-14,00
3) Další možnosti doručování datových zpráv (§ 3, odst. 1, pís. c) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Městský úřad Janovice nad Úhlavou neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.
4) Pravidla potvrzování doručení datových zpráv (§ 3, odst. 1, pís. d) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy: Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Janovice nad Úhlavou v DD/MM/RRRR v HH/MM/SS. Identifikátor dokumentu: Jméno, příjmení a elektronický podpis oprávněného zaměstnance. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.
5) Technické parametry přijímaných datových zpráv (§ 3, odst. 1, pís. e) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, wpd, txt, jpg, rtf, popř. dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
6) Technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy (§ 3, odst. 1, pís. e) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Datové zprávy jsou přijímány na 3,5“disketách, CD-R, CD-RW, DVD-R a DVD-RW.
7) Postup v případě zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy (§ 3, odst. 1, pís. f) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý počítačový program nebo chybný formát, není zpracována.
8) Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny (§ 3, odst. 1, pís. g) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu epodatelna@janovice.cz , případně na poštovní adresu úřadu. 9) Seznam oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát (§ 3, odst. 1, pís. h) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.): Jméno Zařazení Platnost certifikátu od Platnost certifikátu do Bc. Jiří Šulc Tajemník MěÚ 24.01.2005 24.01.2006 Kvalifikovaný certifikát vydala První certifikační autorita a.s.
10) Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů (§ 3, odst. 1, pís. i) Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.):
• Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
• Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.
• Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
• Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

V Janovicích nad Úhlavou dne 9.2.2005.

Mgr. Michal Linhart, starosta města, v.r.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ