CZECH POINT | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

CZECH POINT
Cesta: Titulní stránka > Czech POINT

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Czech POINT

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V součas-nosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků (informační systém odpadového hospodářství)
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů (informační systém o veřejných zakázkách) 
 • Výpis bodového hodnocení osoby (centrální registr řidičů)

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstříku trestů

Ověřené výstupy z CzP vydávají :                   

 • podatelna úřadu      č.dveří 1
 • sekretariát starosty č.dveří 7
 • stavební odbor        č.dveří 5
 • tajemník úřadu       č.dveří 6

Otevírací doba:

pondělí, středa : 07.30 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek : 07.30 - 16.00 hod.
pátek : 07.30 - 14.00 hod.
přestávka na oběd  12.00 – 12.30 hod.

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů
Registr řidičů
Seznam kv. dodavatelů 
Registr účastníků provozu MA ISOH Autorizovaná konverze              Insolvenční rejstřík                              

100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč                                            100,- Kč
  30,- Kč / 1strana                             100,- Kč                                

0,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč                                                             50,- Kč 
                                                              

Oficiální stránky projektu : http://www.czechpoint.cz 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ