VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK 2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2005

Výroční zpráva

Města Janovice nad Úhlavou o poskytování informací za rok 2005

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Město Janovice nad Úhlavou zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2005.

V roce 2005 byl proveden jeden záznam o postupu při poskytování informací dle zákona
106/ 1999 Sb. Pod č.j.178/05 byla dne 7.2.2005 podána žádost o poskytnutí informací a byla vyřízena pod č.j. 334/05 dne 9.2.2005.

Osnova výroční zprávy dle § 18, odst. 1 zákona č. 106/ 1999 Sb. :
a) Počet podaných žádostí o informace: 1
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona: 0
e) Další informace o uplatňování tohoto zákona: ---------

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ