INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 27 - KVĚTEN 2008 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

INFORMAČNÍ LETÁK MĚÚ Č. 27 - KVĚTEN 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informační leták MěÚ č. 27 - květen 2008

                                                                               

INFORMAČNÍ LETÁK MĚSTSKÉHO ÚŘADU JANOVICE NAD ÚHLAVOU

č. 27                         

Datum vydání: 20. květen 2008

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelstvo města se sešlo na veřejném zasedání 12. května 2008. Z projednávaných záležitostí uvádíme:

Rozhodnutí o prodejích:

► Zastupitelstvo rozhodlo prodat panu Radku Mikulovi a paní Jaroslavě Mikulové pozemkovou parcelu v Petrovicích.

► Zastupitelstvo znovu rozhodlo o prodejit bytu 2+1 v čp. 293 V Janovicích nad Úhlavou. Kupující Marcela Smolenová byla třetí v pořadí uchazečů o koupi tohoto bytu „obálkovou metodou“. Byt nakonec nakonec získala poté, co dva uchazeči před ní od koupě odstoupili.

► Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje dalšího volného bytu na sídlišti. Podmínky prodeje jsou uvedeny na straně 3 tohoto letáku.

► Zastupitelstvo zamítlo žádost firmy MONA o odkoupení budovy v Rozvojové zóně.

► Zastupitelstvo rozhodlo, že požádá Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemků v Petrovicích. Jedná se o plochy, které by měly být v územním plánu zařazeny jako území pro výstavbu.

► Na základě žádostí vlastníků rozhodlo zastupitelstvo o zrušení předkupních práv u čtyřech bytů v Janovicích nad Úhlavou.

► Protože se stále nepodařilo prodat poslední z velkých objektů v Rozvojové zóně (bývalý ubytovací objekt), rozhodlo zastupitelstvo, že město vyhlásí obchodní veřejnou soutěž se záměrem prodat tuto budovu zájemci, který nabídne pro město nejvýhodnější podmínky.

               ◙ Zastupitelstvo schválilo jednu podnájemní smlouvu, kterou v Rozvojové zóně uzavřou Develop-start a pan Josef  Šindelář – opravy vozidel.

               ◙ Zastupitelstvo rozhodlo, že poskytne v letošním roce příspěvek 74.200,- Kč na provoz Lékařské služby první pomoci v Nýrsku a příspěvek 50.000,- Kč na vybudování okapního systému na věži a na opravu fasády kostela v Janovicích nad Úhlavou.

               ◙ Zastupitelstvo nepřijalo 2 žádosti o zařazení do územního plánu, protože byly doručeny po termínu.

               ◙ Zastupitelstvo schválilo nebo vzalo na vědomí záležitosti, které se týkaly hospodaření firmy VODOSPOL s.r.o. na vodovodu a kanalizaci v Janovicích nad Úhlavou a hospodaření na skupinovém vodovodu Nýsko – Klatovy. Zároveň vzalo na vědomí audit Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod.

 

 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

POMOCNOU KUCHAŘKU do dvousměnného provozu.

Zájemci se mohou hlásit osobně, na tel. 376571270 nebo na e-mail k.simkova@dozpbystrice.cz .

 

 NABÍDKA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

Od 1. května 2008 je možné využívat nové

víceúčelové antukové kurty (tenis, volejbal, nohejbal)

v areálu koupaliště v Janovicích nad Úhlavou.

Kurty na základě smlouvy o výpůjčce provozuje Nohejbalový klub Janovice nad Úhlavou. Kurty je možné rezervovat na konkrétní dobu v měsíci nebo v celé sezóně s využitím příslušné slevy, ale také jednorázově, a to vždy po domluvě se správcem.

Trvale rezervovaná je doba tréninků a mistrovských utkání Nohejbalového klubu Janovice nad Úhlavou.

TELEFON – SPRÁVCE (Ing. Pavel Marcinko): 602140324 nebo 721095853.

 

 

 I. ETAPA REKONSTRUKCE SÍDLIŠTĚ ZKOLAUDOVÁNA

Největší akce loňského roku – I. etapa rekonstrukce sídliště byla zkolaudována. Kolaudací byl přibližně v polovině sídliště zahájen režim, který je v zákoně o silničním provozu definován jako „OBYTNÁ ZÓNA“. Pro lepší informovanost obyvatel uvádíme výtah těch nejzákladnějších ustanovení k obytné zóně, která jsou v § 39 zákona o silničním provozu:

► Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".

► V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.

► V obytné zóně jsou na pozemní komunikaci dovoleny hry dětí.

► Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky.

► V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

► V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

 

Malá ukázka I. etapy


II. etapa bude zahájena v červenci nebo srpnu letošního roku. Ve středu 24. května bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

 

 KONTEJNER NA ODPAD

Vážení občané,

Městský úřad bude bohužel nucen v nejbližší době výrazně omezit vývoz odpadu do kontejneru, který je umístěn na dvoře za úřadem. Důvodem je, že velmi často nejsou respektována pravidla, která byla stanovena při zavedení provozu tohoto kontejneru. Dochází k zakázanému vyvážení nebezpečného odpadu a velmi často využívají kontejner občané, kteří nemají trvalý pobyt ve správním obvodu města a tudíž neplatí místní poplatek. Tím neúměrně narůstají náklady na vyvážení, které byste v dalším období hradili Vy, řádní poplatníci.

V souvislosti s uvažovanou změnou hledá město Janovice nad Úhlavou osobu, která by měla zájem pracovat jako HLÍDAČ SBĚRNÉHO DVORA.

Jednalo by se o práci max. 2 – 3  x  v týdnu, vždy asi na 4 hodiny. Zájemci se mohou hlásit u Městského úřadu Janovice nad Úhlavou v knaceláři č. 7 v 1. patře.

Nová pravidla provozu kontejneru budou zveřejněna, do té doby je kontejner v provozu od pondělí do pátku v pracovní době Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

 

 POZVÁNKA NA SOUTĚŽ HISTORICKÝCH VOZIDEL

Historic club PAMK Klatovy v AČR

pořádá dne 14. června 2008

VI. JÍZDU KLATOVSKEM SOUTĚŽ HISTORICKÝCH VOZIDEL VYROBENÝCH DO ROKU 1965.

Vozidla budou projíždět také přes Janovice nad Úhlavou

 příjezd ve směru od Klenové                                      odjezd směrem na Strážov

Plakát s časovým harmonogramem na www.janovice.cz

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O ZÁMĚRU PRODAT BYT

Město Janovice nad Úhlavou nabízí k prodeji

byt 3 + 1 v panelovém domě čp. 357 na sídlišti v Janovicích nad Úhlavou.

 

Zastupitelstvo města stanovilo usnesením č. 36/2008 ze dne 12.5.2008

minimální kupní cenu ve výši 550.000,- Kč.

Byt bude prodán tzv. „obálkovou metodou" zájemci,

který nabídne nejvyšší kupní cenu.

 

Nabídky zasílejte na adresu:

Městský úřad

Harantova 132

340 21 Janovice nad Úhlavou

Možnost podávání nabídek:

Nejpozději do pátku 13. června 2008 do 12:00 hodin.

Stanovené podmínky:

1. Obálka s nabídkou musí být označena textem :

BYT čp. 357/2 – NEOTVÍRAT.

2. Nabídka musí obsahovat:

·       jméno, příjmení uchazeče

·       adresu trvalého pobytu uchazeče

·       adresu pro doručení rozhodnutí (uvést pouze v případě, že se neshoduje s adresou trvalého pobytu)

·       nabízenou kupní cenu v českých korunách.

Prohlídka bytu:

Zájemci si mohou byt prohlédnout ve středu 4. června 2008. Sraz v 15:30 hodin před budovou Městského úřadu Janovice nad Úhlavou.

 

Otevření obálek a rozhodnutí o prodeji provede zastupitelstvo města na veřejném zasedání 16. června 2008.

 

Za město Janovice nad Úhlavou

Mgr. Michal Linhart, starosta města, v.r.

 

Vyvěšeno na úřední desce:       16.05.2008

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přejeme hodně zdraví a štěstí „novým občánkům“ našeho města.

                                                         Jakub Toman                        nar. 16.02.2008

                                                           Štěpán Sokola                    nar. 16.02.2008

                                                           Tomáš Tětek                       nar. 02.04.2008

                                                           Alice Weinfurtnerová       nar. 21.04.2008

 

 

Hodně štěstí, radosti a především zdraví přejeme všem občanům,

kteří v dubnu a květnu oslavili nebo oslaví významná životní výročí.

Václav Malík                      70 let

Anna Kreslová                    75 let

Ladislav Šíp                        75 let

Julie Stachová                    75 let

Václav Janda                       75 let

 

 

 

   


 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ