USNESENÍ Č.4 - 21.4.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.4 - 21.4.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.4 - 21.4.2005

 USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 21.4.2005

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

  Bod 41/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Ivana Bědajánka a Josefa Čudu.

  Bod 42/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele MVDr. Ladislava Vyskočila a Mgr. Ingrid Kasíkovou.

  Bod 43/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 31.3.2005 a konstatuje :

  • z bodů 36, 37, 38/2005 nevyplynuly konkrétní úkoly
  • bod 39/2005 – schválená smlouva založena do evidence
  • bod 40/2005 – po schválení kupních cen bytů byla zahájena příprava posledního kola prodeje bytů
  Bod 44/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 24.2.2005 do 21.4.2005.

  Bod 45/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje p.p.č. 2132/9 v k.ú.Janovice nad Úhlavou.

  Bod 46/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2132/9 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 370 m2 panu Vladimíru Hostkovi. Kupující uhradí kupní cenu dle znaleckého posudku a veškeré náklady spojené s prodejem.

  Bod 47/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2132/9 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 340 m2 panu Jaroslavu Vojtovi. Kupující uhradí kupní cenu dle znaleckého posudku a veškeré náklady spojené s prodejem.

  Bod 48/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2132/9 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 250 m2 panu Miroslavu Kaplanovi. Kupující uhradí kupní cenu dle znaleckého posudku a veškeré náklady spojené s prodejem.

  Bod 49/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2132/9 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 240 m2 paní Věře Králové. Kupující uhradí kupní cenu dle znaleckého posudku a veškeré náklady spojené s prodejem.

  Bod 50/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2132/9 v k.ú.Janovice nad Úhlavou o celkové výměře 310 m2 paní Zdeňce Pálkové. Kupující uhradí kupní cenu dle znaleckého posudku a veškeré náklady spojené s prodejem.

  Bod 51/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje st.p.č. 504 ocelkové výměře 50 m2 a stavbu na ní stojící, to vše v k.ú.Janovice nad Úhlavou.

  Bod 52/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat st.p.č. 504 o celkové výměře 50 m2 a stavbu na ní stojící, to vše v k.ú.Janovice nad Úhlavou, panu Miroslavu Kaplanovi. Kupující uhradí kupní cenu dle znaleckého posudku a veškeré náklady spojené s prodejem.

  Bod 53/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodeje p.p.č. 70/3 o celkové výměře 743 m2 a 70/1 o celkové výměře 211 m2 to vše v k.ú. Dolní Lhota.

  Bod 54/2005

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 70/3 o celkové výměře 743 m2 a 70/1 o celkové výměře 211 m2, to vše v k.ú. Dolní Lhota panu Josefu Petrmichlovi. Kupující uhradí kupní cenu dle znaleckého posudku a veškeré náklady spojené s prodejem.

 Bod 55/2005

Zastupitelstvo města jako orgán územního plánování podle § 12, písm.a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žádost Josefa Petrmichla a Petra Říhy o projednání návrhu pořízení změny závazné části územního plánu pro k.ú. Dolní Lhota na pozemkové parcely číslo 70/3, 70/1 a 68/1 v k.ú. Dolní Lhota.

Podmínkou tohoto rozhodnutí je, že žadatelé uhradí veškeré náklady s tím spojené.

  Bod 56/2005

Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici zastupitelstva města č.1/2005 stanovující postup při poskytování dotace na činnost s mládeží s tím, že rada města rozhoduje o dotacích do výše 20 000,- Kč, zastupitelstvo města o dotacích nad 20 000,- Kč.

  Bod 57/2005

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy.

 V Janovicích nad Úhlavou 21.4.2005.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ