USNESENÍ Č.3 - 31.3.2005 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.3 - 31.3.2005

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.3 - 31.3.2005

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 31.3.2005

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

 Bod 36/2005                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Václava Vojtu, MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 37/2005

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Karla Turonyho a Ing. Petra Martina.

Bod 38/2005

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 24.2.2005 a konstatuje :

  • z bodů 12, 13, 14, 19, 31, 32, 34/2005 nevyplynuly konkrétní úkoly
  • body 15 – 18/2005 – u zamítnutých prodejů bylo rozhodnutí zastupitelstva oznámeno žadatelům, u schváleného prodeje je podepsána kupní smlouva
  • body 20 – 25/2005 – úkoly vyplývající z usnesení o změně územního plánu byly splněny
  • body 26 a 27/2005 – schválené a oběma smluvními stranami podepsané smlouvy jsou potvrzeny městem a uloženy v evidenci smluv
  • bod 28/2005 – rozhodnutí o příspěvku na LSPP zasláno MěÚ Nýrsko
  • bod 29/2005 – rozhodnutí o souhlasu s projektem zasláno zpracovateli projektu
  • bod 30/2005 – rozhodnutí o povolení hostinské činnosti zasláno Mateřské škole
  • bod 33/2005 – rozhodnutí o schválení ceny vodného a stočného zasláno provozovateli; zároveň bylo písemně oznámeno, že bude požadován podrobný rozbor kalkulace - rozbor kalkulace položky ostatní služby byl zaslán 25.2.2005, dále je připravena schůzka s ředitelem Vodospolu – zastupitelstvo bude informováno nejpozději na řádném jednání 21.4.2005
  • bod 35/2005 – schválená smlouva o výpůjčce je připravena k podpisu
Bod 39/2005

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor v Rozvojové zóně Janovice nad Úhlavou mezi Develop-start, spol. s r.o. a  Jiřím Lokajem.  Smlouva je evidována pod č.j. 14.

Bod 40/2005

Zastupitelstvo města schvaluje kupní ceny bytů  v č.p. 271, 295, 296, 297, 298. Schválené kupní ceny jsou platné při prodeji bytů stávajícím nájemcům.

Schválené ceny :

a) č.p. 271

byt 1+1 .........................................................................   70 000,-

byt 2+1 .........................................................................   90 000,-

byt 3+1 ........................................................................ 110 000,-

b) č.p. 295, 296, 297 a 298 

byt 1+KK ......................................................................  70 000,-

byt 1+1  ........................................................................  75 000,-

byt 2+1 ........................................................................   95 000,-

byt 3+1 ........................................................................ 115 000,-

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ