USNESENÍ Č.7 - 16.9.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.7 - 16.9.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.7 - 16.9.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 16.09.2004

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Bod 76/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Josefa Čudu, Evu Valachovou a MVDr. Ladislava Vyskočila.

Bod 77/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Ingrid Kasíkovou a Josefa Korčíka.

Bod 78/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 30.08.2004 a konstatuje :

  • z bodů 68, 69, 70, 74, /2004 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly
  • bod 71/2004 - v souladu s usnesením byla projednána nájemní smlouva a svoláno jednání zastupitelstva
  • bod 72/2004 – provedení schválené směny bylo zadáno realitní kanceláři
  • bod 73/2004  - dotčeným stranám, které se podílely na opravě kostela byla zaslána výzva k jednání; bude dále řešeno
    bod 75/2004 – schválené prodeje probíhají.

Bod 79/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady v období od 30.8.2004 do 16.9.2004.

Bod 80/2004

Zastupitelstvo města schválilo konečné znění nájemní smlouvy o pronájmu objektu bývalých kasáren mezi Městem Janovice nad Úhlavou a firmou Develop – start, spol. s r.o. a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.

Bod 81/2004

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o revizi usnesení číslo 71/2004 ze dne 30.8.2004, kterou Městu Janovice nad Úhlavou zaslala firma EMP – CENTAURI, společnost s ručením omezeným.

Bod 82/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo vyhlásit záměr prodat  části pozemkových parcel č. 227/18 a č. 271/1 v k.ú. Dolní Lhota.

Bod 83/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat části pozemkových parcel č. 227/18 a č. 271/1 v k.ú. Dolní Lhota za cenu stanovenou znaleckým posudkem paní  Zdeňce Elblové. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.

Bod 84/2004

Zastupitelstvo města pověřilo radu města vyhlášením soutěže o nejlepší nabídku na pojištění areálu bývalých kasáren.

Bod 85/2004

Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodovat o podnájmech (pronájmech třetím osobám) předmětu nájmu dle čl. I nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Janovice nad Úhlavou a firmou Develop – start, spol. s r.o., která byla schválena bodem 80/2004 tohoto usnesením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ