USNESENÍ Č. 06/2010 - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 09.11.2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 06/2010 - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 09.11.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 06/2010 - ustavující zasedání 09.11.2010

 

Usnesení

z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města dne 09.11.2010

Usnesení č. 87/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo mandátovou komisi ve složení:

František Kellnhofer, předseda komise,

Iveta Rückerová, členka komise.

Usnesení č. 88/2010:

Zastupitelstvo města na základě provedení ověření platnosti "Osvědčení o zvolení", které provedla mandátová komise, potvrzuje složení zastupitelstva města pro volební období 2010 – 2014. Složení zastupitelstva města:

Bc. Libor Čech

Mgr. Alena Jandová

Mgr. Ingrid Kasíková

František Kellnhofer

Mgr. Michal Linhart

Ing. Jaroslav Rožeň

Milan Taichman

Ing. Vincent Tringela

MVDr. Ladislav Vyskočil

Usnesení č. 89/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Milana Taichmana a Mgr. Alenu Jandovou.

Usnesení č. 90/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo volební komisi ve složení:

      Bc. Libor Čech, předseda komise,

      Milan Taichman, člen komise,

Ing. Ilona Rejtharová, členka komise.

Usnesení č. 91/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění Mgr. Michala Linharta starostou města. Funkce starosty města je funkcí uvolněnou.

Usnesení č. 92/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění MVDr. Ladislava Vyskočila místostarostou města.

Usnesení č. 93/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění Ing. Jaroslava Rožně předsedou finančního výboru.

Usnesení č. 94/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění Karla Altmana a Františka Kellnhofera jako členy finančního výboru.

Usnesení č. 95/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění Ing. Vincenta Tringelu předsedou kontrolního výboru.

Usnesení č. 94/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84, písm. n) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění Mgr. Alenu Jandovou a Mgr. Ingrid Kasíkovou jako členky kontrolního výboru.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 09.11.2010.

 

 Mgr. Michal Linhart, starosta města, v.r.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ