USNESENÍ Č. 05/2010 - 11.10.2010 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č. 05/2010 - 11.10.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č. 05/2010 - 11.10.2010

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města dne 11.10.2010

Usnesení č. 73/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Ing. Ivana Bědajánka a Milana Taichmana.

Usnesení č. 74/2010:

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Rožně a Olgu Kastnerovou.

Usnesení č. 75/2010:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z veřejného zasedání 30.08.2010, kterou předložila Olga Kastnerová, předsedkyně kontrolního výboru.

Usnesení č. 76/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozhodnutí starosty č. 20 – 22/2010, která byla vydána v období od 31.08.2010 do 11.10.2010.

Usnesení č. 77/2010:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 11/2010 a 12/2010 vydaná v srpnu roku 2010.

Usnesení č. 78/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost pana Jiřího Chrobáka, bytem Jiráskova 675, 34022 Nýrsko, o odkoupení pozemkových parcel v k.ú. Janovice nad Úhlavou, Dubová Lhota, Hvízdalka, Petrovice nad Úhlavou, Rohozno, Ondřejovice, Spůle, Vacovy, Veselí nad Úhlavou, Klenová.

Usnesení č. 79/2010:

Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení části p.p.č. 2660/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, kterou podali manželé Karol a Zdenka Tomášekovi, bytem Pod Vodárnou 411, 340 21 Janovice nad Úhlavou.

Usnesení č. 80/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část p.p.č. 2660/1 v k.ú. Janovice nad Úhlavou, zapsáno na LV 1 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je pan Pavel David, Pod Vodárnou 415, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 14.09.2010 do 30.09.2010.

Usnesení č. 81/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 958/2 v k.ú. Spůle, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je pan MVDr. Ladislav Vyskočil, Spůle 70, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 30.08.2010 do 17.09.2010.

Usnesení č. 82/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat p.p.č. 418/1 v k.ú. Vacovy, zapsáno na LV 10001 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro Město Janovice nad Úhlavou. Kupujícím je pan Milan Vacovský, Točník 105, 339 01 Klatovy. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Daň z převodu nemovitostí hradí prodávající, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 14.09.2010 do 30.09.2010.

Usnesení č. 83/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě vyjádření žadatele o odkoupení nerozhodovat o prodeji bytu čp. 283/2 v Janovicích nad Úhlavou.

Usnesení č. 84/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat bytovou jednotku čp. 290/5 v Janovicích nad Úhlavou. Kupní cena je stanovena ve výši 695.000,- Kč. Kupujícími jsou manželé Marta a Michal Kylišovi, Podsedky 9, 340 21 Janovice nad Úhlavou. Daň z převodu nemovitosti hradí prodávající, veškeré ostatní náklady hradí kupující. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 14.09.2010 do 30.09.2010.

Usnesení č. 85/2010:

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit usnesení č. 70/2010 o vyhlášeném záměru prodeje pozemkových parcel v k.ú. Dubová Lhota.

Usnesení č. 86/2010:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou za školní rok 2009/2010.

 

V Janovicích nad Úhlavou dne 11.10.2010.

 

MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta, v.r.                                           Mgr. Michal Linhart, starosta, v.r.

                                                                                 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ