USNESENÍ Č.1 - 26.2.2004 | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

USNESENÍ Č.1 - 26.2.2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení č.1 - 26.2.2004

USNESENÍ

z jednání zastupitelstva města ze dne 26.02.2004

 

TEXT UPRAVEN

Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle zákona101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

 

Bod 01/2004                              

Zastupitelstvo města zvolilo do návrhové komise Karla Altmana, Ing.Ivana Bědajánka a Josefa Korčíka.

Bod 02/2004

Zastupitelstvo města zvolilo jako ověřovatele zápisu MVDr.Ladislava Vyskočila a Evu Valachovou.

Bod 03/2004

Zastupitelstvo města provedlo kontrolu usnesení ze dne 18.12.2003 a konstatuje :

-          z bodů 90, 91, 92, 93, 105, 106, 109, 110, 111,113, 114, 115, 116/2003 nevyplynuly žádné konkrétní úkoly ke splnění

-          body 94 a 95/2003 - byt v č.p.266 je prodán a vklad do katastru nemovitostí proveden

                                          -  prodej bytu v č.p.269 probíhá

-          body 96 - 104 /2003 – rozhodnutí zastupitelstva města byla písemně oznámena a v případech schválení prodeje, jsou tyto prodeje realizovány

-          body 107 a 108/2003 – finanční příspěvky na činnost mládeže byly poskytnuty na základě podepsaných smluv

-          bod 112/2003 – 31.1.2004 byl ukončen termín pro požadavky na změny územního plánu ; stavební úsek MěÚ připravuje další potřebné kroky nutné k projednávání

 

Bod 04/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období 19.12.2003 – 26.2.2004.

Bod 05/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo zamítnout žádost paní Aleny Bartošové a nevyhlásit záměr prodeje části pozemkové parcely číslo 2707/9  v k.ú. Janovice nad Úhlavou.

Bod 06/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo přispět v roce 2004 částkou 23 233,- Kč na provoz Dětské lékařské služby první pomoci v Klatovech.

Bod 07/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí dále uvedeného nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví města Janovice nad Úhlavou darovací smlouvou podle zákona č.174/2003 Sb. o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví ČR na územní samosprávné celky. K tomu ukládá starostovi města, aby nejpozději do 31.3.2004 podal písemnou žádost o převod Ministerstvu obrany České republiky. Pokud převod majetku schválí vláda České republiky, ukládá zastupitelstvo města starostovi, aby předložil zastupitelstvu města ke schválení úplné znění návrhu darovací smlouvy.

Předmětem převodu jsou nemovitosti včetně součástí a příslušenství, jejichž seznam je uveden v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Bod 08/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí výroční zprávu Masarykovy ZŠ v Janovicích nad Úhlavou o hospodaření za rok 2003 a návrh Masarykovy ZŠ v Janovicích nad Úhlavou na rozdělení hospodářského výsledku do fondu odměn a rezervního fondu.

Bod 09/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Policie ČR, obvodního oddělení v Nýrsku,  o bezpečnostní situaci a kriminalitě v roce 2003.

Bod 10/2004

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit Místní kulturní zařízení v Janovicích nad Úhlavou, které bylo zřízeno usnesením zastupitelstva obce číslo 13 ze dne 6.12.1990.

Bod 11/2004

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení provozu vodohospodářské infrastruktury tak, jak bylo předloženo provozovatelem, firmou Vodospol s.r.o. Klatovy.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ