10.1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY | MĚSTSKÝ ÚŘAD JANOVICE NAD ÚHLAVOU

10.1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Filmpro
Televize FILMpro
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

10.1 Opravné prostředky

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech.

 • 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí městského úřadu
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo tajemník.

  2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
   Proti opatření starosty, rady města nebo zastupitelstva města v samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Plzni.
 • Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

  3. Soudní přezkoumání
  Došlo-li rozhodnutím ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 následujících § zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žaloby k příslušnému obecnímu soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Janovice nad Úhlavou, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ